Arhitektura danas: Dragiša Brašovan

Jedan od najznačajnijih autora srpske međuratne arhitekture, rođen je u Vršcu 1887, a studije arhitekture završio je na Tehničkom fakultetu u Budimpešti 1912. Bio je dopisni član SANU i član britanskog Kraljevskog instituta za arhitekturu.

Stvarao je u duhu moderne, autor je brojnih značajnih projekata od kojih je Banski kompleks jedna od najlepših građevina u nekadašnjoj Jugoslaviji, zatim, zgrada Vrhovne komande Vazduhoplovstva Jugoslavije, u Zemunu, sa skulpturom Ikara na glavnoj fasadi (potpuno uništena u NATO bombardovanju 1999), zgrada Državne štamparije u Beogradu - BIGZ i mnoga druga dela - privatne vile, stambene višespratnice i upravne zgrade.
 
Repriza, 07. jun  00:50 i 08:50
broj komentara 0 pošalji komentar