Putevi rimskih imperatora: Na kapiji Singidunuma

Peta emisija iz serijala Putevi rimskih imperatora nosi naziv Na kapiji Singidunuma i posvećena je rimskom Singidunumu.

Tragovi duge istorije grada zasnovanog pre više od dva milenijuma na bregu iznad ušća Save, gotovo da i nisu više prisutni u liku savremenog Beograda. Retka su evropska stara urbana središta dugoga trajanja koja su u svojoj istoriji toliko puta rušena i ponovo građena kao što je to slučaj sa gradom čijim ulicama svakodnevno prolazimo. Grad na Dunavu - velikoj evropskoj reci, koja je često razdvajala države i narode, doživljavao je sudare civilizacija rušenjem zatečenog i izgradnjom novog, bitno različitog od prethodnog.

U emisiji učestvuju: dr Ivana Popović, naučni savetnik Arheološkog instituta, dr Vesna Bikić, naučni savetnik Arheološkog instituta i dr Slavica Krunić, muzejski savetnik Muzeja grada Beograda.

Repriza, 18. mart u 03:27 i 11:27

broj komentara 0 pošalji komentar