Čitanje slika: Ksenija Divjak – Ni liftovi, ni trolejbusi ni nove tendencije

Esej o Kseniji, Ljubomir Simović započinje pozicioniranjem njenih slika u vremenu kada su se posle vladavine jednog stila počeli javljati mnogobrojni pravci:

Vreme kad su se na našoj likovnoj sceni, posle vladavine socijalističkog realizma, na svim stranama počela otvarati vrata novim orijentacijama, i kad su se na njoj za svoje mesto borile nove tendencije, konceptualisti, enformel, posle enformela, Mediala, nova figuracija, novi realizam, pop art, fotorealizam, hiperrealizam, neonadrealizam, neoavangarda, u vreme kad su svi tražili nove izraze, nove postupke, nova neviđena sredstva, nove materijale i nove jezike, Ksenija Divjak je, kako kaže Đorđe Kadijević, obrađivala klasične slikarske teme i negovala figuralnu kompoziciju.

broj komentara 0 pošalji komentar