Čitaj mi!

Trag u prostoru: Priča o sedam Dunava

Bačko Podunavlje je upisano na Listu rezervata biosfere UNESCO-a, na 29. sednici Međunarodnog koordinacionog saveta Programa "Čovek i biosfera", 2017 u Parizu.

Čitava istorija ljudskog roda je neprekidno traganje za najoptimalnijim formama korišćenja nekog prostora. Još sa pozicije Bečkog dvora, šumsko područje Gornjeg Podunavlja primarno je prepoznato kao izuzetan lovni prostor. Zbog obilja hrane, i dobrih skloništa ovi prostori su dom ritskog jelena, srneće divljači, divljih svinja i šakala.