Čitaj mi!

Dobro je, dobro je znati: Ortopedska hirurgija

Da li je potpuno fiziološki očekivano da nam zglobovi "stare"?

Gde je granica između fiziologije i patologije? Ova emisija serijala Dobro je, dobro je znati... posvećena je dometima ortopedske hirurgije u lečenju bolesti zglobova. Dr sc.med. Vladan Stevanović, specijalista ortopedije sa traumatologijom iz Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica objasniće savremene karaktersitike ortopedskih hirurških procedura i šta nauka danas pouzdano zna.

Sagledaćemo realne prednosti koje je naučni i tehnološki razvoj sa novim aparatima i materijalima doneo ortpedskoj hirurgiji i kako sve to ukupno utiče na produženje i poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

Fizikalna rehabilaticija je svakako neophodna posle hirurških procedura ali nije mali broj pacijenata koji bi voleli da nam ovaj način izbegnu operaciju tako da pažnju posvećujemo i preventivnoj i rehabilitacionoj fizikalnoj terapiji.

Urednica emisije  Marijana Vuk Mrđa

Rediteljka Dragica Gačić