Čitaj mi!

Dobro je, dobro je znati ... Priroda, znanje, rehabilitacija

Kada postanemo svesni da je sve manje važno od našeg zdravlja? Ako bismo procenjivali da li smo zdravi u skladu sa definicijom Svetske zdravstvene organizacije da je to potpuno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje....a ne samo odsustvo bolesti... ko je zdrav?

Zdravlje se ipak ne podrazumeva i zahteva aktivan stav. Nauka to deli na tri osnovna pravca delovanja - prevenciju, lečenje i rehabilitaciju. U maju ove godine domaćini smo 22. Evropskog kongresa fizikalne i rehabilitacione medicine. "Dobro je, dobro je znati ..."

Rehabilitacija je jedna od najsveobuhvatnijih struka, jer obuhvata naučna saznanja i postupke lečenja i oporavka vrlo različitih bolesti i stanja. Čak je i prevencija zdravlja kao koncept neodvojiva od modernih rehabilitacionih centara koji poseduju prirodne lekovite činioce.

O neophodnosti sinergije prirodnih lekovitih činioca, novih naučnih saznanja i tehnologija, koje se multidisciplinarno primenjuju kroz savremeni koncept na Institut za rehabilitaciju u emisiji nam govori prim. dr Snežana Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i v.d. direktora Instituta za rehabilitaciju pokretnih i nepokretnih bolesnika "Selters" u Mladenovcu.

Urednik i voditelj: Marijana Vuk Mrđa

Reditelj: Dragica Gačić