Čitaj mi!

Trezor

O lokalnom, regionalnom i pokrajinskom informativnom programu od 1981. do 1986.

Informativni program: lokalni, regionalni i pokrajinski, Vreme televizije, 37. epizoda - Vreme od 1981. do 1986. obeležava punu afirmaciju lokalnog i regionalnih programa. Beogradska hronika, kao vid lokalne emisije, doživljava transformacije i bliži se modelu programa, a 15. maja 1984. godine prerasta u Beogradski TV program. Na kraju ovog perioda, 1986, Beogradskom programu poverava se pokretanje Jutarnjeg programa. Godine 1981. uvode se redovne Regionalne hronike, što je bio prvi korak u ostvarenju jedinstvenog televizijskog sistema u užoj Srbiji.

Informativni pokrajinski program u tehnološkom pogledu razvija se slično programima TV Beograd, ali se razlikuje po usmerenosti sadržaja. To je posebno slučaj sa Prvim dnevnikom koji je Televizija Beograd ustupila Televiziji Novi Sad; umesto da ga priprema za područje cele Republike pretvorila ga je u jednostrano usmereno glasilo Vojvodine. Inače u Televiziji Novi Sad programi na jezicima nacionalnih manjina dobijaju još više prostora. Naročito je zapažen porast programa na jezicima manje brojnih manjina - Slovaka, Rumuna i Rusina. U Televiziji Priština, posle demonstracija albanskih separatista, naročito se na bolje menja položaj programa na srpskom jeziku, poboljšava program na turskom i uvodi emisija na romskom jeziku. U ovoj epizodi posebno se govori o emisijama TV Beograd za bugarsku nacionalnu manjinu i o specijalnoj emisiji namenjenoj gluvima.

Učesnici: Petar Savković, glavni i odgovorni urednik Beogradske hronike; Sergej Šestakov, glavni i odgovorni urednik Beogradskog i Jutarnjeg programa; Branka Šaper, muzički urednik Beogradskog programa; Spomenka Jović, prvi voditelj Jutarnjeg programa; Lazar Nikolić, pomoćnik urednika Dopisničke redakcije; Dragoš Stojanović, urednik emisija namenjenih gluvima; Svetislav Milenković, urednik Dnevnika na mađarskom jeziku; Jan Makan Stariji, urednik Slovačke redakcije; Jon Damjan Zaza, urednik Rumunske redakcije; Miron Roman, urednik Rusinske redakcije; Boško Drobnjak, odgovorni urednik programa TV Priština na srpskom jeziku i prvi urednik emisije na romskom jeziku; Vojislav Radulović, urednik Informativnog programa TV Priština na srpskom jeziku; Sonja Drobnjak, urednik Dnevnika TV Priština na srpskom jeziku; Šakir Maksut, urednik Turske redakcije TV Priština; Hasan Merdžan, književnik i Koka Ljuan, urednik programa na romskom jeziku

Scenarista dr Miroslav Savićević; urednici dr Miroslav Savićević i Vesna Došen; voditelj Mića Orlović; reditelj Nikola Lorencin

Urednice: Milena Jekić Šotra, Marijana Cvetković, Vesna Došen,  Bojana Andrić