Vuksan Knežević, poslednji golootočanin u Vojvodini

Neverovatna sudbina danas 90-godišnjeg Zrenjaninca koji je pre više od 70 godina zbog ljubavi završio na najgorem mestu u Brozovoj Jugoslaviji

Vuksan Knežević danas u 90. godini živi mirno u svom Zrenjaninu. Međutim, život mu je bio sve samo ne miran. Sa 17 godina zbog devojke u koje se zaljubio završio je na Golom otoku. U Brozovom Gulagu proveo je godinu i po dana i naposletku je sve oprostio i svojim mučiteljima i devojci zbog koje je stradao. Na kraju su svi postali likovi u njegovim knjigama. O Vuksanu Kneževiću, poslednjem Golootočaninu u Vojvodini govori naša priča.

Gorislav Papić
Gorislav Papić

Koliko je ljudi plakalo zbog toga što su se 1948. godine našli na pogrešnoj strani istorije? Sa ljudima na Golom otoku postupalo se kao u Dahauu i Aušvicu, rekao je jednom prilikom golootočanin Vlado Dapčević, čiji je rođeni brat Peko tada bio na pravoj strani istorije. Jedan od ljudi koji su osmislili ovaj logor Jovo Kapičić, poznat po rečenici - da se razumemo, bio sam bog, govorio je da su izmišljene priče da je Goli otok bio srednjovekovno mučilište. A kako izgledaju te priče i kroz šta su prolazili ljudi poput Vuksana Kneževića?

Urednik emisije: Gorislav Papić