Talenat kao sudbina: Aleksandar Serdar

Uvek me je pratilo nekih pet minuta koji su bili sudbonosni za moj život, još od vrtića kada mi je vaspitačica dala samo pet minuta da otkrijem klavir, do Flajsera koji je čekao da mu za istih tih pet minuta dokažem da sam vredan njegove klase. Imao sam dvadeset godina. Bio sam u Americi, bez novca i znanja jezika...

Ovako svoju životnu ispovest u emisiji Talenat kao sudbina počinje Aleksandar Serdar, otkrivajući neverovatno uzbudljivu i bogatu priču o herojskoj snazi i ljubavi sa kojima je tragao za vrhunskom školom kao istinom u svojoj umetnosti. Ja sam znao da ona negde postoji, samo nisam znao gde, objašnjava pijanista motive svog hodočašća do najvećih ličnosti i scena XX veka.

Razgovarajući sa našim najvećim umetnicima čiji je život uslovljen rano ispoljenim talentom, ali i snagom da se on realizuje, autorka Marija Kovač i sama traga za lepotom ljudskog duha koja se otkriva kroz umetnost kao mogućnost duboke ljudske komunikacije.