Medijska mreža srpske dijaspore: Stari putevi - novi horizonti

Milovan Terzić, autor serijala Stari putevi novi horizonti, upoznaće nas sa studentom iz Izole. Zove se, originalno Nicolo, a "po srpski" Nikola Cvetković.

Nikola je rođen u Trstu, a studira u Beogradu. Otkriće nam zašto je duh Izole toliko specifičan, poseban, jedinstven u odnosu na sve ostale evropske i svetske gradove. Govori otvoreno u emisiji zašto je studiranje u Beogradu nešto posebno i nezaboravno, zbog čega je porodica najvažnija stvar na svetu, zašto mu drugovi iz Beograda ne veruju da je Slovenac, dok ne pokaže ličnu kartu, ali i o tome šta želi u životu i o čemu sanja... govori otvoreno u emisiji "Stari putevi novi horizonti".

Urednik medijske mreže srpske dijaspore mr Mirjana Raičević Tasić