Kvadratura kruga: Ognjište

U Srbiji se svakog dana zatvori bar jedna kuća ,odnosno ugasi jedno ognjište.

U srpskom narodu ognjište je mnogo više od mesta na kome se ložila vatra, pripremala hrana i oko koga se okupljala porodica. Ono je već vekovima simbol doma, porodice, postojanja i života. U prošlosti Srbi su se ispovedali i zaklinjali nad ognjištem. Ono što je u crkvi bio oltar, to je u srpskoj kući bilo ognjište. Stari Sloveni su svoje pretke sahranjivali ispod ognjišta koje se nikada nije gasilo.

"Imati ognjište, tu vatru i taj pepeo, značilo je imati zapis o svom postojanju, imati knjigu koja se bez prestanka ispisuje" kaže u priči o ognjištu u Kvadraturi kruga užički pesnik Slobodan Ristovič.

Sve što je činilo život jedne porodice, u prošlosti se dešavalo oko ognjišta koje osim ložišta ima i verige i preklad koji takođe nose veliku simboliku ne samo u srpskom narodu.

Naziv ognjište potiče od sanskritske reči agnis, što znači oganj. Na tom ognju, odnosno na ognjištu i danas oko tri miliona ljudi u svetu priprema hranu i okuplja svoje porodice oko njega.

broj komentara 0 pošalji komentar