Čitaj mi!

Inkluzija: Život bez granica

U okviru Školske redakcije snimljena je emisija u Školi sa domom za učenike oštećenog sluha u Kragujevcu koja je specijalizovana za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Učenici se obrazuju i osposobljavaju za samostalan život i rad i pripremaju se za integraciju u širu društvenu sredinu. Ova škola je posebna jer je prva otvorila senzornu sobu i među prvima je pružala individualne defektološke tretmane deci koja su u redovnom sistemu. Vizija škole je da bude savremena edukativno-rehabilitaciona ustanova i da kao regionalno resursni centar postane snažna karika u lancu inkluzivnog procesa obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju.

Urednik: Tanja Čanić Mlađenović
Reditelj serije: Nenad Krkelić
Snimatelj: Dimitrije Hadži Nikolić