Čitaj mi!

TV prozor

U slavu Vaska Pope

Povodom 100 godina od rođenja pesnika, prevodioca i akademika Vaska Pope (Bela Crkva 29.06.1922 - Beograd, 05.01.1991)

Vasko Popa, Posleratna srpska književnost - "U igranoj formi predstavljeni su rad, pesnički izraz i neki stihovi pesnika, prevodioca, urednika, jednog od prvih predstavnika modernizma u Srbiji i akademika Vaska Pope. Njegova prva pesnička zbirka Kora, objavljena je 1953. godine i u ovoj i narednoj knjizi pesama Nepočin polje koja će se pojaviti tri godine kasnije, Popa je jasno definisao svoju poetiku, svoj odnos prema pesničkom nasleđu i naročito svoje shvatanje pesničkog jezika. Sažet, eliptičan, oslonjen na folklorne ili urbane motive, jezik koji koristi u slojevima u isti mah i krije i otkriva najdublja poetska značenja. Već u Opsedutoj vrlini, prvom ciklusu zbirke Kora, Popa se ukazuje kao pesnik kosmogonije, pesnik geneze sveta koji je za čoveka taman, neproziran i negostoljubiv prostor. Osam objavljenih knjiga stihova: Kora (1953), Nepočin polje (1956), Sporedno nebo (1968), Uspravna zemlja (1972), Vučija so (1975), Živo meso (1975), Rez (1981), Mala kutija (1985) čine pesničko sazvežđe Vaska Pope, unutar kojeg se pesme, ciklusi i simboli međusobno dozivaju, nadopunjuju i tumače. U Popinoj poeziji nema interpunkcije, a svaki novi stih počinje dosledno velikim slovom. To je još jedan podatak o sažetosti, gotovo sraslosti reči, čija gustina kao u jezgru atoma, čini pesmu" (iz uvodnog teksta Mihajla Pantića).

- Uloge: Petar Kralj, Nataša Babić, Radovan Miljanić; tekst govori Draga Jonaš 

- Stručni tekst Mihajlo Pantić, scenarista Biljana Pajkić, Petar M. Teslić; lektor Radmila Vidak, spiker Draga Jonaš, producent Zoran Jovanović, organizatori Milorad Petrović, Miomir Bata Savić; ton majstor Ivan Štifanić, mikroman Aleksandar Munćan, rasveta Milisav Tabaković, far majstor Dragan Madžgaljević, asistent snimatelja Vojislav Popović, asistent montaže Vera Jocić, šminker Jasmina Poštić, garderober Svetlana Vukićević, rekviziter Milivoje Rešetar, scenograf Žak Kukić, kostimograf Angelina Atlagić, montažer Nevenka Hranjec, snimatelj Miroljub Popović, sekretar režije Radmila Ćalović, pomoćnik režije Olja Matić, reditelj Petar M. Teslić, urednik serije Mirjana Milojković-Đorđević
- Proizvedeno 1990, premijerno emitovano 25.01.1991; Redakcija školskog programa, Ibrahim Hadžić

Igre - Emisija je rađena prema istoimenom ciklusu poezije Vaska Pope, na muziku Dušana Radića, a korišćeni su likovni radovi Mihaila Đokovića-Tikala. Rediteljski i snimateljski koncept oslanja se na promene svetla i senke, akcentuje filterima, duplim ekspozicijama... za televiziju onog vremena - veoma avangardno.

- Učesnici: Miša Volić, Sonja Jauković, Slobodan Đurić, Dragoljub Jovanović, Sofija Oka, Milan Duškov, Fedor Popov, Tihomila Lukić, Dragana Novaković
- Stihovi Vasko Popa; zvuci Dušan Radić; živopis Mihailo Đoković-Tikalo; scenaristi Darko Tatić, Mihailo Đoković; ton majstor Marjan Radojčić; montažer Branka Čeperac; filmski snimatelj Tibor Zvezdanić; reditelj Darko Tatić
- Premijerno emitovano 28.06.1974; Redakcija muzičkog programa, urednik Srđan Barić; reprizirano u"Trezoru" 09.05.2006, 04.01.2021.