Čitaj mi!

Trag: Ratnici Duhovnici Rabotnici

Kao srednjovekovni pisari, Ratnici, duhovnici i rabotnici svojim perom donose priče o nasleđu koje vekovima baštinimo, o vrednostima srpske tradicije i odjecima srenjovekovne kulture koji sazrevaju u nama - u umetniku, piscu, istraživaču, Hefestu novog doba, muzičaru...

Tri priče u kojima su akteri i ratnici, i duhovnici, i rabotnici srednjeg veka ali i savremenog doba, Trag donosi duh srednjovekovne životne, viteške, jezičke, pesničke i muzičke matrice.

Prvu priču oživljavaju arheolog Marko Aleksić, proučavalac naoružanja srednjeg veka, i Stevan Stevanović, koji se bavi rekonstrukcijom istorijskog oklopa i oružja. Oni govore o industriji naoružanja, borbenoj spremnosti srednjovekovnog vojnika, o viteštvu koje je tekovina naših prostora, ali i o manje poznatim zakonima Dušanovog zakonika poput onog da su i žene mogle imati u vlasništvu delove viteške opreme i njima raspolagati po slobodnoj volji.

Donose nam i priču o Jeleni Lazarević Balšić, koja je heroina sa ovog prostora i pandan poznatijoj Jovanki Orleanki. Duh epohe koji se rekonstrukcijom istorijskog oklopa i oružja unosi u film ili pozorišnu predstavu nastaje u radionici arhitekte Stevana Stevanovića. Gledaoci će na neki način učestvovati i u izradi jednog oklopa, a saznati ponešto i o tome kako je ovaj zanatski poduhvat izgledao u radionicama majstora srednjeg veka.

Druga priča je posvećena književnosti, negdašnjoj i današnjoj. Kao što su srednjovekovni pisari tražili od čitaoca da obrati pažnju na važno mesto u tekstu crtajući kažiprst pored koga je ispisano zri zde, što znači pogledaj ovde, tako i autor zbirke pesama Zri zde Tomislav Jovanović skreće pažnju na jezičku matricu i duh srednjovekovne književnosti, ipak donet na današnje tle. Drugi ugao o savremenom stvaralaštvu koje se oslanja na srednjovekovnu kulturu i književnost donosi profesor Filološkog fakulteta Aleksandar Milanović.

U vreme kada se tradicionalna muzika na kavalu gasila, kaval je pronašao muzičara, a muzičar put do instrumenta koji je takođe bio u nestajanju. Priču o kavalu i lepoti muzike koju proizvodi donosi doktor muzičke umetnosti Miloš Nikolić. Kaval je upisan na Nacionalnu listu kulturnog nasleđa kao ugroženi instrument.

Miloš Nikolić, inače profesor kavala u Muzičkoj školi „Mokranjac", uspeva da obnovi izradu ovog instrumenta, ali i da zaintrigira mlade ljude za tradicionalne instrumente i muziku. U oživljavanju pastirske muzike pomaže mu i graditelj kavala Nenad Miletić. Iako skromno, u emisiji ipak otkriva neke tajne o izradi ovog instrumenta. Njegova radionica put je ka očuvanju tradicije. Zahvaljujući zajedničkom radu, muzičar i graditelj instrumenta ostavljaju trag za budućnost i negovanje muzičkog nasleđa.

Autor emisije: Radica Smiljković
Reditelj: Bojan Vorkapić
Snimatelj: Dragan Lapčević
Montažer: Goran Tomić