Čitaj mi!

Trezor

Petnaest godina od smrti slikara Cvetka Lainovića

Cvetko Lainović, slikar, pisac, mislilac (Podgorica, 6. april 1931 - Beograd, 24. april 2006)

Tajna beline, Cvetko Lainović, prvi deo - emisija počinje odlomkom iz serije Vreme predaha iz 1999, urednice i voditeljke Dine Čolić, čiji je gost slikar Cvetko Lainović. Dina govori pre svega o Lainovićevoj umetnosti crtanja i slikanja portreta, a autor govori sa koliko strepnje i muke i nemira, ostvaruje tu jednu ili dve, najviše tri oštre linije koje čine portret. Tako je uradio svaki od deset hiljada portreta poznatih i neopoznatih takoreći po celom svetu. Zatim Dina pita: Šta to vidite u svima nama? - a umetnik odgovara...

Sedamnaest godina kasnije na retrospektivnoj izložbi "Svet magične stvarnosti" u Galeriji RTS, decembra 2016, među slikama i crtežima, živo se oseća Lainovićevo prisustvo, tim pre što oštri umetnikovi potezi olovkom na belinama zazvuče još i njegovom kratkom i oštrom misli, aforizmom koje kazuje glumica odevena u njegov crtež. No, ono što ovu emisiju čini posebnom su reči istoričara umetnosti Đorđa Kadijevića, koji je Lainovića lično poznavao, godinama pratio njegovo stvaralaštvo, stvaralačku misao i njegovu filozofiju umetnosti, objavljujući redovne likovne kritike u NIN-u. Pažljivo gledajte i slušajte još pažljivije današnji "Trezor".

- Učesnici: slikar Cvetko Lainović, urednica Dina Čolić Anđelković, istoričar umetnosti Đorđe Kadijević, dramska umetnica Vjera Mujović
- Snimatelj Bojan Marojević, asistent Saša Todorović, snimatelj zvuka Miroslav Gojković, mikroman Miljan Grubanović, rasvetljivač Milan Mihajlović, saradnik snimatelj Milena Jekić Šotra, organizator Gordana Grdanović, grafička obrada Aleksandar Bulatović, montažer Nada Dodig Zildžić, autor Bojana Andrić
- Snimano 13.12.2016, premijerno emitovanje; Redakcija za istoriografiju

Cvetko Lainović, Raskršća - Emisija je snimljena na samostalnoj izložbi Cvetka Lainovića 2000. godine u Galeriji ULUS-a. Urednica Radmila Mijatović i slikar upravo u tom prostoru razgovaraju, okruženi umetnikovim belim slikama. O svojim delima i umetničkoj zrelosti Lainović kaže: "U slikarskom smislu "zrenuo" sam šezdesetih. U stvari, 14 godina posle Akademije, nisam osećao boju. Dogodilo se to u Beloj Crkvi, gde sam jednu sliku radio ravno tri godine i jedan dan. Nanosio sam boju, ona je tamnila, slika je postajala sve teža, deblja, a ja sve očajniji. Zbog te slike doživeo sam bukvalno napad ludila. Posle puno sati nađem se u mraku, praćakajući se na patosu, vičem i imam neke čudne bljeskove u očima. Kad sam se osvestio, shvatio sam da sam završio sliku i nikad više nisam imao problema sa bojom. Osetio sam je tog trenutka ... " ("Glas Javnosti" 9. april 2000)

- Učesnik Cvetko Lainović, sagovornik Radmila Mijatović
- Proizvedeno 2000, Redakcija obrazovno-naučnog programa, gl. i odgovorni urednik Jovan Marković, urednik Radmila Mijatović, realizator Ljiljana Jovićević Milić