Čitaj mi!

Film

Službeni položaj

Kroz rad nekolicine službenika kombinata, koji demagoški koriste forme upravljanja preduzećem da bi postigli lične materijalne koristi, otkrivaju se razlozi koji dovode do nezakonitih pojava, pronevera i ličnih drama. (1964)

Okvir radnje sačinjava polemički dijalog u jednoj redakcijskoj sobi.

Uloge: Voja Mirić, Olivera Marković, Milena Dravić, Stevo Žigon...

Režija: Fadil Hadžić