87. Vukov sabor - Vuku u pohode

Redakcija za kulturu i umetnost, Kulturno-umetničkog programa, pripremila je emisiju, "87. Vukov sabor - Vuku u pohode" posvećenu velikanu, reformatoru srpskog jezika i književnosti, Vuku Stefanoviću Karadžiću i događajima koji su obeležili ovogodišnji Vukov sabor.

Najstarija kulturna manifestacija u Srbiji je sačuvala tradiciju i kontinuitet i održana je uz poštovanje mera koje su donete u cilju zaštite od virusa korone.

Vukov sabor je protekao u znaku dva velikana: Vuka i Dositeja, i povezivanju najstarijih institucija, zadužbina, udruženja i manifestacija sa Vukovim saborom. U Galeriji Miće Popovića u Loznici predstavili su se Matica srpska i Letopis Matice srpske, kao i Društvo srpskih umetnika Lada iz Beograda, izložbom svojih članova.

U naučno-obrazovnom-kulturnom centru "Vuk Karadžić" u Tršiću održano je više događaja: povodom pet decenija Međunarodnog slavističkog centra predstavljena je knjiga "Velike teme srpske književnosti", povodom nedavne smrti dr Miodraga Matickog, upriličen je okrugli sto "Dr Miodrag Maticki i Vukovska uporišta", zatim je predstavljen naučni zbornik radova "Savremena srpska folkloristika"i otvorena je izložba "Dositejev put znanja" Zadužbine "Dositej Obradović" iz Beograda.

U emisiji učestvuju: prof. dr Dušan Ivanić, prof. dr Boško Suvajdžić, dr Branko Zlatković, Snežana Nešković Simić, Miroslav Terzić, Ana Čugurević, Janko Vujinović, Miroljub Filipović Filimir.

Urednik emisije: Svetlana Ilić
Direktor fotografije: Aleksandar Beatović
Montažer: Milan Radičević