TV Teatar: Crni radovi

Septembarski ciklus posvećen BITEF-u završavamo podsećanjem na neverbalnu predstavu izvedenu na ovom festivalu 1991. godine.

Na 25. BITEF -u naša televizija snimila je, osim predstave Boris Godunov i predstavu Crni radovi, u produkciji Stejšn Opera haus, a u režiji Džulijana Mejnarda Smita.

Kroz ogromno sito od gaze, na crni pod, pada brašno ostavljajući na sceni tanak sloj ovog belog praha, po kome izvođači mehanički, poput robotam crtaju i stvaraju različite apstraktne oblike, naglašavajući tako besmisao postojanja i življenja u automatizovanom svetu.

Izvođači: Bejts Abot, Brus Gilkrajst, Suzana Hart, Nikola Mejlin, Džo Majls i Mol Vederol