Kulturna baština Srbije: Nacionalni park Đerdap, prvi deo

"Ako na svetu nema lepše reke od Dunava, na celom Dunavu nema lepše klisure od Đerdapa." Ovako je davno u svom romanu "Dunavski razbojnik" pisao čuveni Žil Vern.

A jedna prastara legenda pripoveda da su Đerdap probili divovi kako bi kroz njega istekla voda iz Panonskog mora.. Naučnici se međutim, još nisu do kraja usaglasili kako je zapravo Đerdap nastao. U jednom se ipak svi slažu, to je najveća i najlepša klisura u Evropi i kao takva zaslužna što Nacionalni park Đerdap zauzima prestižno mesto u porodici nacionalnih parkova Starog kontinenta.

Nacionalni park Đerdap se prostire na dužini od 100 kilometara, od Golupca, koji je sam za sebe jedinstven spomenik kulture, pa sve do Kladova, a sastoji se od tri klisure i dva kanjona.

Ovaj jedinstveni rezervat spoj je vremena i prirode na vodi i na kopnu i skup svedočanstvana ljudskog bitisanja od praistorije do danas. Mnogi ga zato smatraju i najvećim arheološkim muzejom u prirodi, koji baštini i najzančajnije arheološko otkriće 20. veka - Lepenski vir.

Emisija o nacionalnom parku Đerdap, predstaviće spektakularnu lepotu ovog područja, sa vode, kopna i iz vazduha. Ali, daće i mnoga objašnjenja o neverovatnoj istoriji celogog područja, o spomenicima kulture koji prevazizalze nacionalni značaj. Zadatak emisije je i da podstakne svest o ogromnoj odgovornosti svih nas, pogotovo staratelja, da se sve vrednosti NP Đerdap dostojno štite, čuvaju i prezentuju.

Zato emisija upoznaje gledaoce i sa načinom i vidovima staranja i zaštite ovog nacionalnog i evropskog blaga. Jer, valja podvući da smo samo naslednici ovih neprocenjivih vrednosti i da nam je dužnost da ih očuvmo i neoštećene predamo generacijama koje dolaze posle nas.