Trezor

Povodom smrti Prof. dr Radana Džodića, razgovor iz serije "Svet Miloša Jevtića"

Profesor doktor Radan Džodić, onkološki hirurg (Plešin na Goliji, 2. novembar 1952 - Beograd, 21. jun 2020)

Pamtićemo posvećenost profesora Džodića, jednako prema poslu koji je odabrao i životu koji mu je dat. Za svaki svoj dan on se ozbiljno pripremao, za svakog pacijenta takođe. Ali nije dovoljna samo disciplina i znanje. Govorio bi profesor: "... dar je od Boga da ono što osmislite i sprovedete. Kada dobro operišete, operacija izgleda lepo; dobra hirurgija je lepa hirurgija, kao umetnost".

Pobeda znanja, Svet Miloša Jevtića, peta emisija - Profesor dr Radan Džodić, onkološki hirurg, govori o važnim događajima u svom životu privatnom, naučnom, kliničkom i nastavnom. Rođen je u selu Žari na Goliji. Školovao se u Novom Pazaru i Medicinskom fakultetu u Begradu, usavršavao se u Francuskoj. Bio je redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predavač po pozivu na više univerziteta u Evropi i svetu. Autor je više udžbenika i praktikuma, knjiga i monografija. Njegov naučni rad priznat je u domaćoj i svetskoj javnosti. Dobitnik je mnogih priznanja, između ostalih nosilac je i Viteza akademske palme Republike Francuske.

Miloš Jevtić autor je serije emisija Gost Drugog programa Radio Beograda, u kojoj je emitovano više od 800 razgovora sa najuglednijim ličnostima kulture, umetnosti i nauke iz Jugoslavije i sveta. Krajem sedamdesetih godina počeo je da objavljuje razgovore i u knjigama. Tako je nastala Kolekcija "Odgovori", čija je osnova audio zapis Radio Beograda, dopunjen i posebno pripremljen za štampano izdanje. Od 2015. "Trezor " predstavlja Jevtićeve razgovore i trećim, audio-vizuelnim medijem.
"... Prisustvujući razgovoru dvojice intelektualacau u kojem se pred čitaocem otkriva ne samo životni put jednoga od njih nego i krugovi njihovih najužih pa i širih stručni interesovanja, zanimanja za stvari izvan struke i nauke, sistem vrednosti, pogled na svet i na vreme u kojem živimo, a i ono koje tek treba da dođe..." (iz predgovora prof. Predraga Pipera za drugo prošireno izdanje Pobeda znanja , 199. knjige Kolekcije "Odgovori", NM Libris, 2018)
- Učesnici: prof. dr Radan Džodić, direktor Onkološkog instituta; sagovornik novinar Miloš Jevtić
- Snimatelj Bojan Marojević, snimatelj zvuka Petar Petrović, rasvetljivač Mile Ilić, saradnik-snimatelj i organizator Gordana Grdanović, urednik istraživač Marijana Čuturilo, grafička obrada Milena Marković, montažer Ljubomir Plavljanić, urednik Bojana Andrić
- Snimano 17.11.2016, premijerno emitovano 15.06.2017, Redakcija za istoriografiju; reprizirano u"Trezoru" 30.10.2017

Petak, 03.07.2020. na RTS SVET

Prva emisije Trećeg ciklus serije "Vreme televizije" govori o razvoju Televizije Beograd u periodu od 1977. do 1980. godine

Razmeđa - Televizija Beograd ulazi u svoju treću deceniju, dok TV Novi Sad i TV Priština, još uvek na počecima traže svoju fizionomiju. Uprkos početaka privredne i društvene krize, na TVB jača tehnička osnova i program postiže u svim funkcijama značajne rezultate. Ciklus se završava direktnim prenosom sahrane predsednika Tita, što predstavlja i kraj jednog celovitog doba.

Početak krize, Vreme televizije, III ciklus serije 22. epizoda. - U prvo vreme na programima će se kriza manifestovati izveštajima o nestašici pojedinih proizvoda. Uputiće se da su jedan od uzroka krize bili veliki dugovi inostranim poveriocima i na njima utemeljene nesvrshodne investicije. Radio-televizija Beograd iskoristila je, pak, povoljnu priliku za investicije i pristupila izgradnji radiotelevizijskog doma u Košutnjaku, što će uticati na program tek u narednom periodu. Vodi se i propagandna akcija "Milion televizora u svakom domu radio", ali se do kraja ovog perioda ne postiže željeni cilj (to biva tek 1982. godine). Posebno se obeležava jubilej Televizije Beograd - dve decenije od početka emitovanja programa.

- Učesnici: Milan Vukos, generalni direktor RTB; dr Milan Sedlar, direktor Elektronsko-računarskog centra RTB; inž. Radovan Drobnjaković, rukovodilac Sektora za održavanje u ERC-u; inž. Slobodan Antić, šef Sektora za tehnički razvoj; Vlado Milošević, pomoćnik generalnog direktora RTB za ekonomska pitanja; Andrija Ivanović, vođa rasvete; dr Miroslav Savićević, urednik Redakcije za istoriografiju
- Scenarista dr Miroslav Savićević, voditelj Mića Orlović, reditelj Nikola Lorencin
- Premijerno emitovano 01.10.1998, Redakcija za istoriografiju, urednik dr Miroslav Savićević Savićević i Redakcija dokumentarnog programa, urednik Božidar Nikolić; reprizirano 03.02.2003. u "Trezoru", reprizirano 21. 08.2014 na RTS Svet