Čas anatomije: Od patrijarhaticizma do feminizma i nazad

"Istorija svih dosadašnjih društava je istorija klasnih borbi", tvrdnja je Marksa i Engelsa. Novije vreme sve češće pokreće pitanje: nije li istorija dosadašnjih društava istorija borbe polova...

Nesumnjivo je da sada, na početku 21. veka, borba za rodnu ravnopravnost i feminizam imaju lepu tradiciju. Ali, ne dužu od istorije i tradicije patrijarhalnih društvenih odnosa. Međutim, istorija patrijarhata takođe je proces koji je tradicionalne odnose menjao, prilagođavao "zahtevima" vremena pa je i klasični patrijarhat danas deo istorije. Mnogi smatraju da je jačanje feminističkog pokreta te njegov uticaj na društvene i kulturne prilike, uvod u neko neizvesno novo doba. Može se čuti i tvrdnja da je zato danas na delu zahuktavanje patrijarhalne matrice, neka vrsta ideologije novog patrijarhata, patrijarhaticizam koji svoje učenje plasira u javnom prostoru kroz različite oblike delovanja, u društvu, u kulturi, u umetnosti. Šta feminizam ima s tim, da li i feministički pokret podleže zakonitostima novog patrijarhata ili ga je upravo on generisao i zašto je lakše govoriti o klasnoj nego o rodnoj ravnopravnosti?

O tome će u emisiji razgovarati pesnikinja, feministkinja i profesorka Fakulteta za medije i komunikaciju Dubravka Đurić, novinarka Marija Ćorić i psihoterapeut Zoran Milivojević.

Urednice emisije: Marija Nenezić i Jasmina Vrbavac
Realizatorka: Maja Mandić

broj komentara 0 pošalji komentar