Sveta Gora - nebeski grad: Tajna molitve

Šesta epizoda dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori o mističkoj praksi isihazma i upražnjavanju Isusove molitve.

U 14. veku, pojavom Grigorija Sinaita, dolazi do obnove upražnjavanja Isusove molitve, a u središte monaške duhovnosti opet stupa sagledavanje nestvarne božanske svetlosti. Ta svetlost biva poistovećena sa svetlošću koju su Hristovi učenici videli prilikom njegovog preobraženja na Tavoru.

Bogoslovsko - filosofsko obrazloženje te prakse dao je Grigorije Palama, a nakon spora sa Varlaamom Kalabrijskim, Grigorijem Akindinom i Nikiforom Grigorom, ona postaje neotuđivi deo pravoslavnog učenja.

Sveta Gora postaje središte isihastičke duhovnosti, a učenje o oboženju kroz praksu Isusove molitve jedno od središnjih obeležja monaškog života. U vekovima što su usledili, stremljenje ka zadobijanju unutrašnjeg mira proširilo se sa Svete Gore u sve pravoslavne zemlje, a u 20. veku beležimo nešto što je nazvano "globalizacija isihazma i Isusove molitve".

Isihastička duhovnost postaje uticajna i na Zapadu, nalazeći svoj put do takvih poslenika na polju duha kakvi su bili Džon Selindžer, T. S. Eliot, Džon Tavener, Bjork i drugi.

Učestvuju: prof. dr Radivoj Radić, prof. dr Mikonja Knežević, jeromonah Partenije Hilandarski, monah dr Romilo Knežević, jeromonah Nikolaj Hilandarski, dr Oliver Subotić.

Urednik serijala: prof. dr Mikonja Knežević
Scenarista: Nemanja Nikolić
Montaža: Stevan Spasić

broj komentara 0 pošalji komentar