Po obodu Južnog Kučaja

Šume Južnog Kučaja, sa Malinikom, Beljanicom i Homoljem, najveći su kompleks šuma u Srbiji. Ono što za svet predstavljaju amazonske šume, koje planetu snabdevaju kiseonikom, to su ove šume za Srbiju, jer odatle dobijamo najviše kiseonika.

U gornjem toku sliva reke Resave, u opštem rezervatu prirode Vinatovača, nalazi se stabla bukve stara i preko 250 godina. Dimenzije pojedinih stabala u ovoj bukovoj šumi prašumskog karaktera dostižu preko 45 metara, a u prečniku imaju i preko jednog metra. U Vinatovači koja je u prvom stepenu zaštite zabranjene su bilo kakve aktivnosti, čak i prolazak kroz rezervat, sem za obrazovne i naučne svrhe.

Na prostoru Južnog Kučaja stanovništvo se uglavnom bavilo stočarstvo, pretežno ovčarstvom, uz tradicionalan način pravljenja mlečnih proizvoda, najviše sira i kiselog mleka. Ali i pored toga što su uslovi za poljoprivredu izvanredni, priroda izdašna u svojim darovima, sve je manje stanovnika. Izgleda da danas nema ko ni da skuplja ono što priroda daje, a kamoli da radi, obrađuje zemlju i čuva stoku.

Manastir Svete Petke Izvorske poznat je po Domu za žensku decu ometenu u razvoju o kojoj brinu monahinje i jedini je takav manastir kod nas. Manastirska crkva izdvaja se po tome što na oltarskoj apsidi postoje tri prozora, što je vrlo retko.

Autor i urednik: Aleksandra Božović

broj komentara 0 pošalji komentar