Pristupačan program: Reke Srbije, treći deo(SZJ)

U Srbiji je do sada izgrađeno blizu 130 mini hidroelektrana. Kakvu ulogu imaju riblje staze koje bi trebalo ostaviti prilikom izgradnje mini hidrocentrala?

Da li je biološki minimum koji se tako obezbeđuje više mit nego stvarnost? Mogu li riblje staze da koriste ribe koje nisu migratorna vrsta, ili ribe koje ne dobijaju hidraulički signal?

Čime se rukovodi Zavod za zaštitu prirode Srbije kada daje svoje mišljenjo o izgradnji mini hidroelektrana u zaštićenom prirodnom dobru?

Osim protestima, peticijama i molbama građani mogu da se bore protiv izgradnje mini hidroelektrana zakonskim putem o čemu govori ekspert za "ekološko pravo".

Autor i urednik: Aleksandra Božović
Obrada: redakcija Aktuelnosti

broj komentara 0 pošalji komentar