Nauka 50: Smrt

"Naš duh je skroz na skroz skovan od smrtnosti", piše filozof Eugen Fink. "Smrt se ne dotiče ni živih, ni mrtvih", poručuje antički mudrac Prodik. Koga se dotiče? Otkad poznaje smrt, čovek je u stanju da voli život, zar ne? Strah od smrti spada u dva najveća straha, po Epikuru. Koji je drugi? Postoji li urođeni "instinkt smrti", kako je tvrdio Sigmund Frojd?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja. U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković razgovara sa prof. dr Jovanom Babićem.

Prof. dr Jovan Babić je profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i gostujući profesor filozofije na Portland State University u Americi. Autor je više knjiga, brojnih članaka i studija u domaćim i stranim časopisima. Organizator je serije konferencija International Law and Ethics Conference Series, koja traje od 1997. godine do danas. Urednik je edicije "Primenjena etika". Doktor Babić je angažovan na projektu Ministarstva prosvete i nauke pod nazivom "Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološkom i društveno mogućem".

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

 

broj komentara 0 pošalji komentar