Trag u prostoru: Pavlova bara ili Palić

Zvanični podaci o kvalitetu vode Palićkog jezera postoje još iz 1847. godine kada je prvi put rađena hemijska analiza vode. To je tada bilo tipično slano jezero, natrijum-karbonatnog tipa. Taj sastav vode je omogućio razvoj banjskog turizma, a komercijalno se koristila i za pravljenje sode.

Još krajem XIX veka zabeleženo je da je jezersko bilje bujalo. Ovaj proces se ponavljao tokom vremena, a pomori riba beleže se gotovo tokom čitavog dvadesetog veka.

Kulminacija ovog problema je bila u leto 1970. godine kada je zbog velikog zagađenja i nekontrolisanog cvetanja algi, došlo do nestanka kiseonika u vodi zbog čega je praktično uginuo skoro sav živi svet u jezeru. Jezero je 1971. isušeno i iz njega je izvađen sav mulj. Izgrađen je prečistač za otpadne vode, a 1976. jezero je ponovo napunjeno vodom.

Mišel Roman, diplomirani hidrolog, došao je iz Nemačke na Palić 2011. godine putem projekta međunarodne razmene preko nemačke organizacije za tehničku saradnju i radi kao savetnik i član Radne grupe za sanaciju jezera Palić i Ludoš pri javnom preduzeću Park Palić. Prvi korak je, kažu bio detaljno pretraga svega što je potrebno za uspešnu realizaciju planova da se Jezera Palić i Ludoš očiste.

Najteže pitanje je bilo gde i kako naći izvore finansiranja. Ukupna vrednost projekta sanacije jezera Palić iznosi oko 7,5 miliona evra, od čega je 6,5 miliona donacija KFW banke putem državnog okvira saradnje Nemačke i Srbije. Godine 2017. trebalo bi da bude završena eksproprijacija zemljišta, preduslov za zaštitni pojas oko jezera, a do 2018. kanalizacija za naselje Palić, drugi bitan preduslov za unapređenje kvaliteta vode.

Autor: Milica Barjaktarević

broj komentara 0 pošalji komentar