Čitaj mi!

Trezor

Deset godina od smrti kompozitora i publiciste Enrika Josifa

Enriko Josif, kompozitor (Beograd, 01. maj 1924 - Beograd, 15. mart 2003); diplomirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1954. godine kompoziciju u klasi Milenka Živkovića. Osim komponovanja i pedagoškog rada, bavio se i muzičkom kritikom, esejistikom i publicistikom. Dobitnik je brojnih nagrada - Sedmojulske, Šestoaprilske nagrade Sarajeva, Oktobarske nagrade Beograda, Nagrade žirija Jugoslovenske radiotelevizije, Radio Beograda, Sterijine, "Petar Konjović", Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima. Za dopisnog člana SANU izabran je 1991, a za redovnog 2000. godine. Među važnijim delima akademika Enrika Josifa su i "Lirska simfonija za četiri flaute, harfu i gudački orkestar", "Snoviđenja za flautu, harfu i klavir", "Tri psalma za klavir", "Smrt Stefana Dečanskog", "Ptico ne sklapaj svoja krila". Dela Enrika Josifa izvođena su često na beogradskom festivalu, a dva dela su na Bemusu imala i svoja praizvođenja: na drugom Bemusu, 1970: balet Ptico, ne sklapaj svoja krila prema Tagorinoj poeziji i scenski oratorijum Stefan Dečanski.

Govor zvuka - Ekipa "Trezora" posetila Veru Josif koja čuva zaostavštinu svog supruga, a dugogodišnja urednica muzičkog programa TVB Gordana Đurđević, specijalno za Trezor govori o čudesnoj osobi i nemirnom duhu Enrika Josifa.

** Učesnici: Vera Josif, Gordana Đurđević, Bojana Andrić

** Snimano 10.09.2004, premijerno emitovano 29.09.2004, Redakcija za istoriografiju; repriza 06.07.2010. na RTS Digi

Snoviđenja Enrika Josifa - U emisiji učestvuje i sam autor koji iznosi svoj umetnički kredo emisija govori o stvaralaštvu Enrika Josifa. U njoj učestvuje i sam autor koji iznosi svoj umetnički kredo, priča o svom prvom susretu sa muzikom, o svojim scenskim delima i inspiraciji koju je našao u "Hamletu" Vilijema Šekspira. Enriko priča o svojoj veri, Hristu i Stevanu Nemanjiću te njegovom sudbinom i tragikom koju upoređuje sa Hristovom, nastavlja priču o svojoj opsednutosti "osećanjem raja". U emisiji su korišćeni delovi iz Snoviđenja i Psalmodija i arhivski materijali iz Hamleta u režiji Slavoljuba Stefanovića-Ravasija i Stevan Dečanski u režiji Arsenija Jovanovića.

** Izvođači: Snoviđenje: Bratislav Đurić, Željka Sponza, Zorica Dimitrijević; Hamlet Zoran Radmilović, Olivera Đurđević, Miodrag Azanjac

** Korišćeni delovi iz TV emisija Slovoljuba Stefanovića Ravasija i Arsenija Jovanovića; reditelj Petar Teslić; urednik Gordana Đurđević

** Proizvedeno 1990, Redakcija muzičkog programa; emitovano 29.09.2004 u "Trezoru"; repriza 06.07.2010. na RTS Digi

broj komentara 0 pošalji komentar