Igrali se konji vrani

Od vremena kada ga je pripitomio pa sve do danas čovek se divio konju što zbog njegove snage, što zbog inteligencije, što zbog brzine, a obožavao ga je zbog njegove odanosti.

Konj je vekovima čoveku bio oslonac u radu, ratu i lovu, njegov saborac, saputnik i sapatnik.
Imao je važnu ulogu u životu mnogih naroda. Konj je skratio razdaljinu među ljudima, a čitav sistem transporta, počev od karavana pa do prenosa pošte, bio je zasnovan na konju.

Mnoge sportske discipline kao i zanati danas ne bi postojali da nije konja.

Nema značajnije ličnosti u istoriji koja nije imala svoga konja kojim se ponosila počev od Aleksandra Makedonskog i njegovog Bukefala, preko Kaligule koji je svog konja Incitatusa proglasio za senatora pa do Napoleona koji je osvajao Evropu sa svojim Marengom.

Konj je vekovima trpeo čoveka i nosio ga na svojim leđima, i onda kada ga je on zvao kljuse, raga ili bedevija, i onda kada ga je uzdizao kao ata ili pastuva i onda kada ga je nazivao paripom ili angirom.

Urednik: Branko Stanković
Snimatelj: Darko Bursać
Montaža: Marija Baronijan Šašić