Film

Derviš i smrt

Starešinu islamskog reda derviša duboko porazi hapšenje i pogubljenje nevinog brata. (1974)

Uzvrativši i sam zlom, derviš uspeva da sruši vladajuće ljude i, u nadi da će uspostaviti pravdu, sam preuzima vlast.

Stara uprava, u kojoj su se promenile ličnosti, a ne i duh vladavine, razbiće mu iluzije i smrviće ga kao čoveka.

Uloge: Voja Mirić, Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik, Olivera Katarina...

Režija: Zdravko Velimirović