Kvadratura kruga: Srbi u Pečuju

Pre 98 godina u Mađarskoj je postojala Baranjsko-Bajska republika, čiji je predsednik bio sprski slikar Petar Dobrović. Sedište te republike bilo je u Pečuju, gradu koga su 14. novembra 1918. godine oslobodili srpski vojnici.

Tri godine nakon toga Srbi su u Pečuju imali civilnu i vojnu vlast. Srbi, Bunjevci, Šokci, Hrvati i deo Mađara želeli su da se priključe novostvorenoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i na velikoj narodnoj skupštini održanoj  avgusta 1921. godine proglasili su Baranjsko-Bajsku republiku. Velike sile nisu želele da sačuvaju tu republiku, a ni vlada Kraljevine SHS nije bila zainteresovana za njen opstanak, tako da je ta republika ugašena posle sedam dana postojanja.

Trijanonskim sporazumom, kojim su, posle Prvog svetskog rata, definisane granice Mađarske, nacionalnim manjinama pružena je mogućnost da ostanu u toj zemlji ili da se sele u maticu. Više od polovine Srba koji su do tada živeli u Mađarskoj napustilo je ovu državu i preselilo se u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

Srbi su, nakon toga, dugo bili nevidljivi u Pečuju, Mohaču i drugim gradovima Baranje. Posle više od jednog veka Srbi su ponovo dobili svoju crkvu u Pečuju, gradu u kome traju još od srednjeg veka.

broj komentara 0 pošalji komentar