RTS Nauka: Programska šema - utorak, 27. apr 2021

06:00
Edu global
06:25
Rečnik ekologije:Rekultivacija zemljišta
06:30
Kulturna baština Srbije:Kosovski vez
07:00
Original ili falsifikat: Vilijam Tarner
08:00
Više od radoznalosti:Peta emisija
08:50
Istorija nauke:Mihajlo Pupin
09:00
Istorija Niša:Praistorija
09:42
Velikani: Apis
09:55
Svet i nauka
10:00
Superčula: Sluh
10:28
Životna sredina i zdravlje:Uticaj štetnih materija na zdravlje
11:00
Misterije svemira:Prva emisija
12:00
RTS ordinacija
12:55
Svet i nauka
13:00
Original ili falsifikat: Vilijam Tarner
14:00
Više od radoznalosti:Peta emisija
15:42
Novi srpski umovi:Institut BIOSENS
15:55
Svet i nauka
16:00
Superčula: Sluh
16:56
Rečnik ekologije:Aklimatizacija
17:00
Misterije svemira:Prva emisija
17:54
CPN: Priče iz Mejkersa- Robot koji pravi narukvice prijteljstva
18:00
Radoznali: Peta emisija
18:28
Velikani: Apis
18:41
Novi srpski umovi:Institut BIOSENS
18:55
Svet i nauka
19:45
Novi srpski umovi:Institut BIOSENS
20:54
Istorija nauke:Mihajlo Pupin
22:30
U svetu digitalnih mogućnosti: U susret 5G tehnologiji
22:55
Nulta tačka:Osteopatija
23:22
Životna sredina i zdravlje:Uticaj štetnih materija na zdravlje
23:52
CPN: Priče iz Mejkersa- Robot koji pravi narukvice prijteljstva
00:00
Kineski čaj:Tuđina i domovina
00:52
Sasvim prirodno:Priče o drvetu, drvo izvor toplote
01:18
Priče o velikim matematičarima:Njutn i Lajbnic
01:38
Svet i nauka
01:43
Dobro je ...Dobro je znati:Pinalna žlezda
02:08
Istorija nauke:Mihajlo Pupin
02:20
Istorija Niša:Praistorija
03:03
Velikani:Apis
03:16
Parkovi prirode:Stara Tisa
03:40
Moravska Srbija:Manasija
04:07
Naša istorijska avangarda:Do nemogućeg
04:34
Nulta tačka:Osteopatija
05:00
Kineski čaj:Tuđina i domovina
05:51
CPN: Priče iz Mejkersa- Robot koji pravi narukvice prijteljstva