RTS Nauka: Programska šema - subota, 17. apr 2021

06:17
Odyssey:Kako dobro izgraditi argument
06:25
Arhitektura danas:Kulturno nasleđe
07:00
Iluzije i trikovi:Peta emisija
07:30
Više od radoznalosti:Prva emisija
08:00
Top 10: Umetnost arhitekture: Peta emisija
08:58
Tehnologije i mi:ETRAN 2020
09:24
Nauka 2019: Nastanak uragana
09:45
CPN: Ben Sparka, matematika u notama
10:27
Moja draga prijateljica nauka: 8. epizoda Sa Gordanom Vunjak Novaković
10:54
Matematika:Simpletička geometrija, 2 ep
11:00
Najveće tajne svemira:Dvanaesta emisija
11:48
Dobro je ...Dobro je znati:Budućnost iz mikroskopa
12:12
Nauka u pokretu:Industrija 4 0
12:39
Rečnik ekologije:Spomenik prirode
12:51
Odgonetanje tela: U oku umetnika
12:55
Svet i nauka
13:00
Iluzije i trikovi: Peta emisija
13:30
Više od radoznalosti:Prva emisija
14:00
Top 10: Umetnost arhitekture: Peta emisija
14:55
Matematika: Simpletička geometrija, 2 ep
15:00
Projekat sutrašnjica:Pedeset sedma emisija
15:27
Rečnik ekologije:Estivacija
15:30
Podvodni svet:Slomljene igračke
17:57
Rečnik ekologije:Spomenik prirode
18:24
Svet i nauka
18:29
Životna sredina i zdravlje:Lekovito bilje
19:31
Od pluga do digitalne farme: Tradicija
20:00
Najveće tajne svemira:Dvanaesta emisija
20:47
Novi srpski umovi
21:00
Projekat sutrašnjica:Pedeset sedma emisija
22:19
Nulta tačka:Meditacija
22:41
Retuširanje:Narandžasta
23:03
Svet i nauka
23:08
Eko perspektive:Beograd zeleni grad
23:33
Eko perspektive:prof. Mira Petrović
00:00
Pećina Mogao:Izgradnja za hiljadu godina
00:52
Moravska Srbija:Stefan Visoki
01:18
Priče o velikim matematičarima:Nikolaj Ivanovič Lobačevski
01:38
CPN: Jasna Jovićević, Sedim i brinem za nju
01:47
Nauka 2019: Lažna sećanja
02:14
Istorija nauke:Vladimir Jakšić
02:23
Životinje u carstvu metafora: Sova
02:36
Parkovi prirode: Đerdap,1.priča
03:02
Paleta kulturnog nasleđa:Magija stakla
03:27
Svet i nauka
03:32
Odyssey:Budućnost čovečanstva zavisi od pčela
03:44
Novi srpski umovi:Institut Mihajlo Pupin
04:00
Minijatura Memento:Prokletije
04:07
Istorija nauke:Milutin Milanković
04:21
Dositej, putnik prosvećenosti: Prvi udžbenici
04:50
Istorija nauke:Jovan Cvijić
05:00
Kina: Crvenokapi ždral, 1 deo
05:51
Trag u prostoru:Bukvar, bukva, prašuma