RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 26. apr 2021

06:27
Kulturna baština Srbije:Spomenik prirode Sopotnica
07:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Možemo li oživeti mrtve
07:47
Odyssey:Upotreba životinja u eksperimentima
08:00
Radoznali:Četvrta emisija
08:36
Kako misli Akademija: 3900 Knežević, Zoran Knežević
09:00
Nulta tačka:Integrativna medicina
09:24
Svet i nauka
09:29
Eko perspektive:Dug put do jata
09:51
Istorija nauke:Sima Lozanić
10:00
Kina, priča o porcelanu: Šesta emisija
10:53
Beogradsko blago: Muzej nauke i tehnike – zbirka muzičkih instrumenata
11:00
Apokalipsa 2012
11:48
Srpski junaci srednjeg veka:Despot Stefan Lazarević, prvi deo
12:25
Biljke u narodnoj poeziji:1. epizoda
12:37
Eko art :Drvo
12:54
Svet i nauka
12:58
Naučno dokazano:Gubljenje mišićne mase
13:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Možemo li oživeti mrtve
13:45
Novi srpski umovi
14:00
Radoznali:Četvrta emisija
14:25
Edu global
15:55
Svet i nauka
16:00
Kina, priča o porcelanu: Šesta emisija
16:50
Odyssey:Upotreba životinja u eksperimentima
17:00
Apokalipsa 2012
17:45
Novi srpski umovi
17:58
Naučno dokazano:Gubljenje mišićne mase
18:00
Više od radoznalosti:Peta emisija
18:52
Rečnik ekologije:Rekultivacija zemljišta
18:56
Svet i nauka
20:02
Kliker za biznis
20:44
Naučno dokazano:Gubljenje mišićne mase
20:46
CPN: Film o srpskim naučnicima
21:26
Svet i nauka
21:31
Tehnologije i mi:Energetika u tranziciji
21:55
Moja draga prijateljica nauka: 9. epizoda Sa Vladanom Vuletićem
22:20
Istorija nauke:Sima Lozanić
23:26
Beogradsko blago: Muzej nauke i tehnike – zbirka muzičkih instrumenata
23:36
Eko perspektive:Dug put do jata
00:50
Trag u prostoru:Saga o gospodarima brzine
01:16
Eko art :Drvo
01:33
Biljke u narodnoj poeziji:1. epizoda
01:47
Odyssey:Upotreba životinja u eksperimentima
01:56
Svet i nauka
02:00
Eko perspektive:Dug put do jata
02:24
Istorija nauke:Sima Lozanić
02:34
Novi srpski umovi
02:47
Beogradsko blago: Muzej nauke i tehnike – zbirka muzičkih instrumenata
02:55
Kliker za biznis
03:10
Tehnologije i mi:Energetika u tranziciji
03:35
Moja draga prijateljica nauka: 9. epizoda Sa Vladanom Vuletićem
04:00
Eko perspektive:Dug put do jata
04:23
Dobro je ... Dobro je znati:O endokrinoj hirurgiji
04:50
Istorija nauke: Sima Lozanić
05:00
Pećina Mogao:Nepoznati majstori
05:47
CPN: Film o srpskim naučnicima