RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 22. jun 2020

06:00
Kineski čaj 4/6-3 Tuđina i Domovina
06:20
Istorija nauke:Mila Nedeljković
06:30
Nauka 2018: Vazduh koji udišemo
06:50
Digitalna azbuka 1//10
06:56
Nauka 2017: Filozofija naućnog eksperimenta
07:22
Dobro je… dobro je znati:Mozak na magnetu
07:50
Pitajte prirodu: 06. epizoda
08:05
I bez muke ima nauke Muzika
08:30
Eko alarm: Bor
08:35
Filozofija i … Antika
09:00
Istorija nauke: Nikola Tesla
09:09
Nauka u pokretu: Tehnologija i obrazovanje, drugi deo
09:36
Obrazovno ogledalo: Porodično ogledalo, talenti su svuda oko nas
10:00
Uzdisanje mašina 1/10 Supercepelin
10:48
Zelene zablude:Porast globalne temperature
10:52
Istorija nauke:Mila Nedeljković
11:03
Priče iz prirode Podunavski mrmoljak
11:17
Hemija za sve Med
11:24
Nauka 2017:Strah
11:50
Dobro je… dobro je znati:Osteoporoza
12:15
Nauka 2019: Niklearna energija 21. veka
12:28
Neverbalna komunikacija Kako otkriti laž
12:35
Tehnologija 75 Moderan sportski turizam
13:02
Obrazovno ogledalo: Porodično ogledalo,talenti su svuda oko nas
13:30
Nulta tačka Hiropraktika
13:55
Naučni intervju Laufer
14:20
Obrazovno ogledalo: Porodično ogledalo, talenti su svuda oko nas
14:45
Istorija nauke:Mila Nedeljković
14:55
Zelene zablude:Porast globalne temperature
15:00
Svet budućnosti 9/14-1 Brodovi budućnosti
15:51
Digitalna azbuka 1/10
16:00
Edisonova tajna laboratorija 17/52-1 Vreme je za sluz
16:12
Edisonova tajna laboratorija 18/52-1 Aj kule u akciji
16:26
I bez muke ima nauke Točak
16:50
Muzički spot Fish in oil stepeotip
16:58
Digitalna azbuka 1/10
17:03
Nauka u pokretu Primeri dobre prakse, 1. deo
17:33
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
17:40
Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini
18:06
Da li znaš Da li se razlikuju levo i desno stopalo
18:12
Od pigmenta do koncepta Umetnost umetnosti
18:24
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
18:30
Kineski čaj 4/6 -1 Tuđina i Domovina
19:18
Digitalna azbuka 1/10
19:24
Nauka u selu znanjem do prinosa
19:50
Muzički spot Fish in oil stepeotip
20:00
Edisonova tajna laboratorija 17/52-2 Vreme je za sluz
20:12
Edisonova tajna laboratorija 18/52-2 Ajkule u akciji
20:25
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
20:32
Odliv mozgova Božidar Radunović
21:00
Digitalna azbuka 1/10
21:06
Nauka 2019 Dekodiranje nauke
21:35
Kuća nauke Institut za proučavanje lekovitog bilja J. Pančić
22:07
Da li znaš Da li se razlikuju levo i desno stopalo
22:14
Od pigmenta do koncepta Umetnost umetnosti
22:28
Nauka u pokretu Primeri dobre prakse, 1. deo
23:00
Svet budućnosti 9/14-2 Brodovi budućnosti
23:45
Muzički spot Fish in oil stepeotip
23:53
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
00:00
Kineski čaj 4/6-2 Tuđina i Domovina
00:50
Odliv mozgova Božidar Radunović
01:18
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
01:24
Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini
01:50
Nauka 2019 Dekodiranje nauke
02:18
Da li znaš Da li se razlikuju levo i desno stopalo
02:24
Nauka u pokretu Primeri dobre prakse, 1. deo
02:53
Digitalna azbuka 1/10
02:58
Nauka 71 Infarkt-bauk stoleća
03:44
Arheološko leto Arheološko leto 1988
04:22
Nekad i sad Tri života Mihajla Petrovića Alasa
04:54
Da li znaš Da li se razlikuju levo i desno stopalo
05:00
I bez muke ima nauke Točak
05:25
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
05:31
Nauka u pokretu Primeri dobre prakse, 1. deo