RTS Nauka: Programska šema - subota, 20. jun 2020

06:00
Nauka 50 Kvant
06:23
Naučni intervju: Digitalni i hibridni radio
06:26
Istorija nauke: Milan Nedeljković
06:37
Dobro je… dobro je znati: Mozak na magnetu
06:45
Sve boje interneta To su samo komentari
08:06
Kuća nauke Institut za fiziku
08:49
Istorija nauke: Milan Nedeljković
09:00
Svet budućnosti 8/14 Saobraćaj budućnosti
09:45
Pitajte prirodu: 06. emisija
10:00
Škola za genijalce: 36/52
10:30
Naučni intervju: Digitalni i hibridni radio
10:55
Eko alarm: Bor
11:00
Superčula:12/13 Komunikacija
11:28
Nauka 50: Kvant
11:55
Dobro je...dobro je znati: Mozak na magnetu
12:30
Filozofija i ... Antika
13:00
Original ili falsifikat: Homer 6/10
14:00
Istorija nauke: Milan Nedeljković
14:12
Istorija Niša: Otomansko carstvo
14:52
Zelene zablude: Porast globalne temoerature
15:00
Projekat sutrašnjica: 14'/2
15:29
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž
15:35
Obrazovno ogledalo Placebo,moć delovanja
16:00
Uzdizanje mašina 1/10 mega kamiopni
16:48
I bez muke ima nauke: 02. c. 01. epizoda
17:15
Neverbalna komunikacija: Tehnike disanja
17:20
Nulta tačka: Aromaterapija
17:45
Istorija nauke: Nikola Tesla
17:55
Eko minijature: Podzemne tajne, 07. emisija
18:00
Nauka u selu: SMS vodič za zaštitu bilja
18:25
Da li znaš: Da li smo ono što jedemo
18:30
Odliv mozgova: Ljiljana Simić
19:00
Priče iz prirode: Vodena škorpija
19:12
Obrazovno ogledalo Placebo,moć delovanja
19:37
Dobro je… dobro je znati: O depresiji
20:01
Digitalna azbuka: 6/10
20:05
Eko perspektive: Zelene rezolucije o biodiverzitetu
21:00
Projekat sutrašnjica: 14'/2
21:30
Da li znaš: Da li smo ono što jedemo
21:35
Novi Srpski umovi: Roboti
21:50
Neverbalna komunikacija: Kako otkriti laž
21:55
Eko minijature: Podzemne tajne, 07. emisija
22:00
Uzdizanje mašina 1/10 mega kamiopni
22:48
Dobro je...dobro je znati: Osteoporoza
23:12
Nauka 2019: Nuklearna energija 21. veka
23:27
Tehnologije 75: Moderan sportski turizam
23:54
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
00:08
Naučni intervju: Kosmonaut Badurin
00:33
Obrazovno ogledalo Placebo,moć delovanja
00:40
Retuširanje: Narandžasta
00:59
Hemija za sve: Med
01:07
Filozofija i … Karl Marks
01:34
Lično viđenje: Branko Maksimović
02:09
Neobavezno: Zeleni telefon
02:50
Vizantološki institut SANU
03:20
Istorija nauke: Atanasije Nikolić
03:35
Nauka 2019: Nuklearna energija 21. veka
03:50
Ponovni susret sa Arktikom: 7/8
04:40
Beogradsko blago: Legat Crnjanski
04:55
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
05:07
Naučni intervju: Kosmonaut Badurin
05:30
Obrazovno ogledalo Placebo,moć delovanja
05:54
Hemija za sve: Med