RTS Nauka: Programska šema - nedelja, 28. jun 2020

06:03
Nauka u pokretu Primeri dre prakse, 1. deo
06:33
Istorija nauke Josif Pančić
06:45
Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini
07:12
Nauka 2019 Dekodiranje nauke – čudesna fotonika
07:40
Da li znaš Da li se razlikuju levo i desno stopalo
07:46
Nauka u selu znanjem do prinosa
08:12
Odliv mozgova Božidar Radunović
08:40
Novi srpski umovi Brodogradnja-mašinski fakultet
08:52
Digitalna azbuka 1/10
08:57
I bez muke ima nauke Točak
09:22
Beogradsko blago Beo zoo vrt
09:34
Edu global
10:00
Uzdizanje mašina 3/10-3 Mega teretni brod
10:47
Nauka u pokretu Primeri dobre prakse, 1. deo
11:17
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
11:23
Nauka u selu znanjem do prinosa
11:48
Da li znaš Da li se razlikuju levo i desno stopalo
11:55
Istorija nauke Josif Pančić
12:03
Kalendar 1. epizoda
12:07
Odliv mozgova Božidar Radunović
12:40
Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini
13:07
Nauka 2019 Dekodiranje nauke – čudesna fotonika
13:35
Digitalna azbuka 1/10
13:40
Novi srpski umovi Brodogradnja-mašinski fakultet
13:52
Beogradsko blago Beo zoo vrt
14:03
Hemija za sve Metali i muzički instrumenti
14:08
Nauka u selu znanjem do prinosa
14:33
Istorija nauke Josif Pančić
14:51
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
14:51
Da li znaš Da li se razlikuju levo i desno stopalo
15:00
Pitajte prirodu 2/6
15:15
Kalendar 2. epizoda
15:20
Istorija nauke Josif Pančić
15:32
Privredna istorija srbije Zapis barona Herdera
16:00
Uzdizanje mašina 4/10-1 Super voz
16:48
Intermeco Tiski cvet
16:50
Nauka 2019 Neuronauka
17:05
Muzički bonton Instrumenti
17:15
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
17:40
Nauka 50 Ćelija
18:06
Kalendar 2. epizoda
18:11
Istorija Niša Praistorija
18:51
Kalendar 2. epizoda
18:56
Istorija nauke Josif Pančić
19:08
Hemija za sve Ugljenik i njegova familija
19:17
Naučni intervju dr Andreja Jović
19:37
Novi srpski umovi Helikobakterija PMF Novi Sad
19:50
Dobro je...dobro je znati Genomska era
20:20
Nauka 50 Duša
20:46
Digitalna azbuka 2. epizoda
20:51
Filozofija i...tišina dokolice
21:18
Pitajte nauku 3. epizoda
21:30
Obrazovno ogledalo Iznajmljena majka
22:00
Uzdizanje mašina 4/10-2 Super voz
22:48
Dobro je...dobro je znati Genetički testovi
23:16
Nauka 50 DNK
23:43
Intermeco Lim- splavarenje
23:48
Beogradsko blago Muzej Nikole Tesle, 2. deo
00:01
Neverbalna komunikacija Lice
00:10
Naučni intervju dr Andreja Jović
00:30
Istorija nauke Josif Pančić
00:43
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
01:07
Muzički bonton Instrumenti
01:15
Nauka 2019 Neuronauka
01:30
Privredna istorija srbije Zapis barona Herdera
02:00
Kuća nauke Politehnička škola
02:30
Digitalna azbuka 2. epizoda
02:35
Nauka 69 Avio industrija, energija, nadzv. let
03:27
Nauka 50 Ćelija
03:55
Kalendar 2. epizoda
04:00
Obrazovno ogledalo Iznajmljena majka
04:26
Neverbalna komunikacija Lice
04:36
Nauka 50 Duša
05:20
Pitajte nauku3 . epizoda
05:32
Muzički bonton Instrumenti
05:40
Istorija Niša Praistorija