RTS Nauka: Programska šema - petak, 19. feb 2021

06:09
Filozofija i...Fridrih Niče
06:34
Tehnologije i mi:Pametni gradovi
07:00
Više od radoznalosti:Četvrta emisija
07:25
Više od radoznalosti:Peta emisija
07:50
Čovek i kamen:Plavi tok
08:03
Kvadratura kruga:Tuneli Petrovaradinske tvrđave
08:30
Moja draga prijateljica nauka:Nobelova nagrada,r
09:00
Veliki sistemi:Druga emisija
09:48
CPN Kolin Rajt, matematika žongliranja
10:00
Znamenja moravske Srbije:Manasija
10:05
Životna sredina i zdravlje:Medicinski i farmaceutski otpad
10:31
Novinar u službi nauke: Stanko Stojiljković
10:43
Parkovi prirode: Kikinda, grad sova
11:11
Naučni kafe:Ljubitelji ekstrema
11:42
Obrazovno ogledalo:O strahu
12:08
Tehnologije i mi:Pametni gradovi
12:33
Nauka 50:Kvark
13:00
Moja draga prijateljica nauka:Nobelova nagrada,r
13:28
CPN Kolin Rajt, matematika žongliranja,r
13:39
Filozofija i...Fridrih Niče
14:04
Digitalizacija kulturne baštine:Proširena stvarnost
14:28
Mitovi i legende, Egipat i Mesopotamija:Priče o mesopotamskim kraljevima
14:41
Novinar u službi nauke: Stanko Stojiljković
14:53
Rečnik ekologije: Ekološki otisak
15:00
Više od radoznalosti:Šesta emisija
15:25
Više od radoznalosti:Sedma emisija
15:50
Rečnik ekologije:Rekultivacija zemljišta
16:18
Znakovi vremena:Damaklov mač
16:23
Nauka 50:Crna rupa
16:48
Filozofija i...Karl Jaspers
17:14
Da li znaš:Da li se može komunicirati sa cvećem
17:58
Naučno dokazano:Stubovi stvaranja
18:00
Najveće tajne svemira:Druga emisija
18:43
Velikani:Nadežda Petrović
19:00
Više od radoznalosti:Šesta emisija
19:25
Više od radoznalosti:Sedma emisija
20:20
Obrazovno ogledalo:O strahu
20:49
Biljke u narodnoj poeziji:6. epizoda
21:00
Naša istorijska avangarda:Jedna kretenska matineja
21:30
Projekat sutrašnjica:Četrdeset devet emisija
21:56
Sudbina vasione:2 ep
22:10
Znakovi vremena:Damaklov mač
22:14
Naučni kafe:Genetski modifikovana hrana
22:58
Naučno dokazano:Stubovi stvaranja
23:00
Najveće tajne svemira:Druga emisija
23:43
Rečnik ekologije:Rekultivacija zemljišta
23:47
Tehnologije i mi:Energetika u tranziciji
00:12
Da li znaš:Da li se može komunicirati sa cvećem
00:18
Nauka 50:Crna rupa
00:43
Filozofija i...Karl Jaspers
01:09
Velikani:Nadežda Petrović
01:25
Trag u prostoru:Priča o sedam Dunava
01:51
Čovek i kamen:Muzej minerala Pančevo
02:03
Eko perspektive:prof. Mira Petrović
02:30
Naša istorijska avangarda:Jedna kretenska matineja,r
03:03
Biljke u narodnoj poeziji:6. epizoda
03:14
Sudbina vasione:2 ep
03:28
Znakovi vremena:Damaklov mač
03:30
Biljke u narodnoj poeziji:6. epizoda
03:33
Naučni kafe:Genetski modifikovana hrana
04:18
Nauka 50:Crna rupa
04:43
Filozofija i...Karl Jaspers
05:09
Da li znaš: Da li se može komunicirati sa cvećem
05:15
Trag u prostoru:Priča o sedam Dunava
05:41
Čovek i kamen:Muzej minerala Pančevo
05:53
Velikani:Nadežda Petrović