RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 18. feb 2021

06:00
RTS ordinacija
06:55
Da li znaš: Da li žene bolje čitaju govor tela
07:00
Više od radoznalosti:Druga emisija
07:25
Više od radoznalosti:Treća emisija
07:50
Rečnik ekologije:Glečeri
07:54
Priče o velikim matematičarima:Njutn i Lajbnic
08:15
Tehnologije i mi:Rad od kuće i učenje na daljinu
08:47
Istorija nauke:Mihajlo Pupin
08:58
Naučno dokazano:Fraktalne vrtoglavice
09:00
Kineski mega projekti:Mega tankeri za prevoz tečnog naftnog gasa,r
09:50
Beogradsko blago:Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
10:00
Svet budućnosti:Ekstremna sutrašnjica
10:48
Nauka 50:Virus
11:14
Filozofija i...Nikolo Makijaveli
11:44
Trag u prostoru:Priče iz Bosutske šume
12:13
Profesionalci:Božana Ostojić, ronilac
12:36
Eko karavan: Carstvo gljiva
13:07
Neobično o biljkama:Aromatične biljke
13:20
Naučni kafe:Solarni kolektori
14:05
Tehnologije i mi: Rad od kuće i učenje na daljinu
14:31
Između zanata i umetnosti:Konzervacija i restauracija knjiga i rukopisa
15:00
Više od radoznalosti:Četvrta emisija
15:25
Više od radoznalosti:Peta emisija
15:50
Rečnik ekologije:Ekološki otisak
16:20
Elementi:Vodonik
16:22
Nauka 50:Kvark
16:48
Filozofija i...Fridrih Niče
17:13
Da li znaš: Da li je moguće poljubiti svoj lakat
17:43
Mitovi i legende, Egipat i Mesopotamija:Priče o mesopotamskim kraljevima
18:48
Čovek i kamen:Plavi tok
19:00
Više od radoznalosti:Četvrta emisija
19:25
Više od radoznalosti:Peta emisija
19:50
Znamenja moravske Srbije:Manasija
19:55
Životna sredina i zdravlje:Medicinski i farmaceutski otpad
20:21
Kvadratura krugaTuneli: Petrovaradinske tvrđave
20:48
Novinar u službi nauke: Stanko Stojiljković
21:28
CPN Kolin Rajt, matematika žongliranja
21:39
Parkovi prirode:Kikinda, grad sova
22:02
Elementi:Vodonik
22:04
Naučni kafe:Ljubitelji ekstrema
22:35
Obrazovno ogledalo:O strahu
23:00
Veliki sistemi:Druga emisija
23:48
Mitovi i legende, Egipat i Mesopotamija:Priče o mesopotamskim kraljevima
00:01
Tehnologije i mi:Pametni gradovi
00:26
Da li znaš:Da li je moguće poljubiti svoj lakat
00:32
Nauka 50:Kvark
00:58
Filozofija i...Fridrih Niče
01:23
Znamenja moravske Srbije:Manasija
01:28
Digitalizacija kulturne baštine:Proširena stvarnost
01:52
Životna sredina i zdravlje:Medicinski i farmaceutski otpad
02:18
Čovek i kamen:Plavi tok
02:30
Moja draga prijateljica nauka: Nobelova nagrada,r
02:58
CPN Kolin Rajt, matematika žongliranja,r
03:09
Elementi:Vodonik
03:11
Naučni kafe:Ljubitelji ekstrema
03:42
Obrazovno ogledalo:O strahu
04:03
Novinar u službi nauke: Stanko Stojiljković
04:15
Kvadratura kruga Tuneli: Petrovaradinske tvrđave
04:42
Parkovi prirode:Kikinda, grad sova
05:05
Digitalizacija kulturne baštine:Proširena stvarnost
05:29
Mitovi i legende, Egipat i Mesopotamija:Priče o mesopotamskim kraljevima
05:42
Nauka 50:Kvark