RTS Nauka: Programska šema - sreda, 10. feb 2021

06:00
Edu global
06:25
Rečnik ekologije:Estivacija
06:29
Šta su sve tehnologije uradile za nas:Elektronska mikroskopija nanostruktura
07:00
Radoznali:Treća emisija
07:24
Radoznali:Četvrta emisija
07:50
Dobro je ... Dobro je znati:Melanom nekad i sad
08:16
Istorija nauke:Josif Pančić
08:28
Hemija za sve:Metali u modi
08:32
Naučni leksikon:Istorija prava, atinskopravo, arheologija, filozofija
09:00
DNK:Superlekar
09:53
Znameniti fizičari: Faradej
10:00
Teslin narod: 01. emisija,r
10:28
Beogradsko blago:Kolekcija najstarijih ploča u NBS
10:37
Velikani:Radomir Putnik
10:57
Arhitektura danas:Hotel Metropol
11:19
Rečnik ekologije:Estivacija
11:23
Naučni intervju:Besplatna energija
11:43
Biljke u narodnoj poeziji 1. epizoda
11:55
Da li znaš:Da li leptiri žive jedan dan
12:00
RTS ordinacija
13:00
Naučni kafe: Matične ćelije
13:30
Hemija za sve:Metali u modi
13:34
Nauka 50:Molekul
14:02
Filozofija i...Teorija pravednog rata
14:27
Elementi:Silicijum
14:29
Dobro je ...Dobro je znati:Melanom nekad i sad
15:00
Radoznali:Peta emisija
15:24
Radoznali:Peta emisija
15:48
Rečnik ekologije:Biotop
15:52
U svetu digitalnih mogućnosti : Dostignuća državne uprave
16:18
Razotkrivanje zaborava
17:35
Arhitektura danas:Arhitektura danas
18:50
Istorija nauke:Mihailo Petrović Alas
19:00
Radoznali:Peta emisija
19:24
Radoznali:Šesta emisija
19:48
Da li znaš:Da li se može izmeriti stres
20:18
Zelene zablude:Vulkani
20:23
Trag u prostoru:Šuma u lancu nadzora
20:49
Čovek i kamen:Taorska
21:48
Naučni leksikon:Arheologija, fiziologija, psihoanaliza
22:13
Naučni kafe:Imunski odgovor
22:44
Eko art :Cveće
22:58
Rečnik ekologije:Biotop
23:02
U svetu digitalnih mogućnosti : Dostignuća državne uprave
23:28
Razotkrivanje zaborava
23:30
Nauka 50:Čip
23:55
Da li znaš:Da li se može izmeriti stres
00:00
Kineski mega projekti : Divovska vetroturbina na otvorenom moru,r
00:50
Zelene zablude:Vulkani
00:55
Filozofija i...Filozofija i Jung
01:26
Parkovi prirode:Stara Tisa
02:00
Svet budućnosti:Prva emisija
02:43
Rečnik ekologije:Biotop
02:47
Arhitektura danas:Arhitektura danas
03:12
Istorija nauke:Mihailo Petrović Alas
03:22
Profesionalci:Stručnjaci NBS
03:47
Trag u prostoru:Šuma u lancu nadzora
04:13
Čovek i kamen:Taorska
04:29
Naučni leksikon:Arheologija, fiziologija, psihoanaliza
04:54
Naučni kafe:Imunski odgovor
05:25
Eko art :Cveće
05:40
Filozofija i...Filozofija i Jung
05:46
Rečnik ekologije:Biotop