RTS Nauka: Programska šema - sreda, 03. jun 2020

06:00
Ponovni susreti sa Arktikom8/8
06:50
Novi Srpski umovi: Motimove
07:05
Dobro je...dobro znati: Biljni lekovi
07:35
Nauka u pokretu: Nove tehnologije u obrazovanju
08:00
Edisonova tajna laboratorije 7/52 Nema volti za Fon Volta
08:12
Edisonova tajna laboratorije 8/52 Krofnasti zombi
08:25
Beogradsko blago: Botanička bašta Jevremovac
08:45
Naučni Intervju: Besplatna energija
09:00
Kroz crvotočinu sa Mogranom Frimenom 13/18
09:45
Nauka u pokretu: Primeri dobre prakse, 2. deo
10:10
Aleksandra Perović: Prozor u ljudski um
10:35
Retuširanje: Žuta
11:00
Kako se zemlja ponaša: Hoće li cunami sa Havaja potopiti Los Anđeles
11:45
Novi Srpski umovi: Motimove
12:00
RTS ordinacija
13:00
Ponovni susreti sa Arktikom8/8
13:50
Nauka 2018: Zlatiborska ravnoteža
14:15
Hemija za sve Metali i zub vremena
14:20
Novi Srpski umovi: Motimove
14:35
Beogradsko blago: Botanička bašta Jevremovac
14:50
Kalendar
15:00
Kroz crvotočinu sa Mogranom Frimenom 14/18 Da li postoje paralelni univerzumi
15:45
Da li znaš Zašto se stidimo
15:53
Beogradsko blago: Muzički instrumenti
16:00
Škola za genijalce
16:30
Nauka 2018 : Ivanjičko zdravstveno čudo
16:49
Pitajte prirodu
17:00
Ozračene namirnice Loši talasi u našim tanjirima
17:51
Nauka 2017: Filozofija naučnog eksperimenta
18:15
Neverbalna komunikacija: Pogled , 2-20
18:21
Da li znaš Zašto se stidimo
18:30
Pećina Megao 4/5 Nepoznati majstori
19:43
Nauka 50: Veštački um
20:11
Kuća nauke: Farmaceutski fakultet
20:35
Nulta tačka Kineska tradiconalna medecina
20:53
Neverbalna komunikacija: Pogled , 2-20
21:03
Škola za genijalce
21:27
Obrazovno ogledalo: Umetnost disanja, 2.deo
21:59
Kalendar
22:00
Ozračene namirnice Loši talasi u našim tanjirima
22:51
Beogadsko blago Muzički instrumenti
23:00
Kroz crvotočinu sa Mogranom Frimenom 14/18 Da li postoje paralelni univerzumi
23:43
Pitajte prirodu
23:55
Neverbalna komunikacija: Pogled , 2-20
00:01
Pećina Mogao : Nepoznati majstori
00:47
Da li znaš Zašto se stidimo
00:50
Obrazovno ogledalo: Umetnost disanja, 2.deo
01:20
Nauka 2017: Filozofija naučnog eksperimenta
01:45
Nauka 50: Veštački um
02:15
Kuća Nauke: Farmaceutski fakultet
02:40
Nulta tačka: Kineska tradicionalna medicina
03:05
Teveteka: Računari
04:00
Nauka 71: Ilja Slani
04:39
Nauka 2018 : Ivanjičko zdravstveno čudo
05:04
RTS Ordinacija