RTS Trezor: Programska šema - nedelja, 08. mar 2020

06:00
Kulturna panorama Italije ,r.
06:52
Riznice kulturnog blaga -Srbi u Trstu ,r.
07:22
Srbi u Americi -Amerikanski Srbobran ,r.
07:43
Engleskinja među nama ,r.
08:12
Savremene jugoslovenske migracije -Jugosloveni u Australiji ,r.
09:00
Bela knjiga – Italija ,r.
09:59
Bela knjiga – Trenutak Portugala ,r.
10:12
Nekad i sad -Partizanski grad na Sinaju ,r.
10:57
TV feljton – Pohvala Islandu ,r.
11:22
Sa svih meridijana – Naši u Salzburgu ,r.
11:46
Iza naslova – Johan Sebastijan Bah ,r.
12:00
Kulturna panorama Italije ,r.
12:52
Riznice kulturnog blaga -Srbi u Trstu ,r.
13:22
Srbi u Americi -Amerikanski Srbobran ,r.
14:12
Savremene jugoslovenske migracije -Jugosloveni u Australiji ,r.
15:00
Bela knjiga – Italija ,r.
15:59
Bela knjiga – Trenutak Portugala ,r.
16:12
Nekad i sad -Partizanski grad na Sinaju ,r.
16:57
TV feljton – Pohvala Islandu ,r.
17:22
Sa svih meridijana – Naši u Salzburgu ,r.
17:46
Iza naslova – Johan Sebastijan Bah ,r.
18:41
Povratak zvezdama -Šampion Mate Parlov
20:15
Znamenite žene srpske prošlosti – Čučuk Stana junačka nevesta
20:40
Znamenite žene srpske prošlosti -Milica Stojadinović Srpkinja
21:09
Nekad i sad -Dobre vile srpskog naroda
22:23
Nešto sasvim lično -Jagoda Buić
00:00
Neobavezno -TV feljton -Žeravica ,r.
00:41
Povratak zvezdama -Šampion Mate Parlov ,r.
01:16
Odiseja mira – Građani drugog reda ,r.
01:43
Engleskinja među nama ,r.
02:15
Znamenite žene srpske prošlosti – Čučuk Stana junačka nevesta ,r.
02:40
Znamenite žene srpske prošlosti -Milica Stojadinović Srpkinja ,r.
03:09
Nekad i sad -Dobre vile srpskog naroda ,r.
03:40
Ostavština za budućnost -Olja Ivanjicki ,R.
04:23
Nešto sasvim lično -Jagoda Buić ,R.
05:13
Znamenite žene srpske prošlosti -Isidora Sekulić ,R.