RTS Trezor: Programska šema - četvrtak, 22. apr 2021

06:00
Priroda Jugoslavije – Suva planina, r.
06:31
Priroda Jugoslavije -Kulturna laguna, r.
06:56
Karavan -Dubrovački karavan, r.
07:25
S kamerom kroz svet- Indija, ribari indijskih obala, r.
07:55
Bela knjiga – Trenutak Portugala, r.
08:08
Sa svih meridijana -Bolivija, r.
08:38
Sa svih meridijana-Arabijsko poluostrvo, r.
09:06
Riznice kulturnog blaga- Brioni, r.
09:49
Potonuli gradovi -Rizon, r.
10:33
Tajne Jadrana -Amfore sa Pernata, r.
11:03
Tajne Jadrana -Morska medvedica, r.
11:32
Priča o fotografiji -Slika umetnosti, r.
12:00
Priroda Jugoslavije – Suva planina, r.
12:31
Priroda Jugoslavije -Kulturna laguna, r.
12:56
Karavan -Dubrovački karavan, r.
13:25
S kamerom kroz svet- Indija, ribari indijskih obala, r.
13:55
Bela knjiga – Trenutak Portugala, r.
14:08
Sa svih meridijana -Bolivija, r.
14:38
Sa svih meridijana-Arabijsko poluostrvo, r.
15:06
Riznice kulturnog blaga- Brioni, r.
15:49
Potonuli gradovi -Rizon, r.
16:33
Tajne Jadrana -Amfore sa Pernata, r.
17:03
Tajne Jadrana -Morska medvedica, r.
17:32
Priča o fotografiji -Slika umetnosti, r.
18:00
Geologija -Mezozoik
18:20
Geologija -Kenozoik
19:06
Gradovi -Kragujevac
19:40
Naše vreme-Bratstvo i enotnost
20:51
200 godina SAD
00:00
Geologija -Mezozoik, r.
00:20
Geologija -Kenozoik, r.
00:43
Dvadeset miliona -Dr Milinka, r.
01:06
Gradovi -Kragujevac, r.
01:40
Naše vreme-Bratstvo i enotnost, r.
02:25
Odiseja mira -Sami u svetu, r.
02:51
200 godina SAD, r.
03:30
Srbi u Americi-Amerikanski Srbobran, r.
04:20
Među nama -Engleskinja, r.
05:05
Riznice kulturnog blaga-Prijateljstvo, r.
05:34
Pesničke vedrine -Milan Dedinac, r.