RTS Kolo: Programska šema - utorak, 14. maj 2019

06:00
Kultura danas, r.
06:45
Poster Dušice Bilkić, r.
07:15
Sviraj ono naše, r.
08:15
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
09:20
Od Banata prema Sremu, r.
10:10
Portret NO RTS, r.
10:50
Svaki dan po jedna pesma, r.
11:10
Šljivik, r.
12:00
Kultura danas, r.
12:45
Poster Dušice Bilkić, r.
13:15
Sviraj ono naše, r.
14:15
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
15:20
Od Banata prema Sremu, r.
16:10
Portret NO RTS, r.
16:50
Svaki dan po jedna pesma, r.
17:10
Šljivik, r.
18:00
U narodnom ritmu
18:25
Pesme smo pevali stare
19:50
Pozdrav iz Jugoslavije
22:00
Mali koncert
23:10
Šljivik
00:00
U narodnom ritmu, r.
00:25
Pesme smo pevali stare, r.
00:55
Sviraj ono naše, r.
01:50
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
03:00
Koncert za toranj, r.
04:00
Mali koncert, r.
04:15
Koncert Šabana Bajramovića, r.
05:10
Šljivik, r.