RTS Kolo: Programska šema - subota, 03. apr 2021

06:00
Siluete ,r.
06:30
Sa starog projektora ,r.
07:00
Bata Kanda: Harmonika moj život ,r.
07:25
Pesma mog života ,r.
08:10
Oj, golube, moj, golube ,r.
09:05
Šljivik: majstori pevači ,r.
09:35
Guča 2019 – koncert pobednika ,r.
10:35
Folk majstori, kolaž ,r.
10:55
Pevajte mi: Ljubiša Pavković ,r.
12:00
Siluete ,r.
12:30
Sa starog projektora ,r.
13:00
Bata Kanda: Harmonika moj život ,r.
13:25
Pesma mog života ,r.
14:10
Oj, golube, moj, golube ,r.
15:05
Šljivik: majstori pevači ,r.
15:35
Guča 2019 – koncert pobednika ,r.
16:35
Folk majstori, kolaž ,r.
16:55
Pevajte mi: Ljubiša Pavković ,r.
19:00
Pesma mog života
20:55
Mali koncert
21:15
Zlatni glasovi Radio Beograda: Vera Ivković
22:20
60 narodnih pesama, kolaž
23:00
Pevajte moje pesme
23:45
Šljivik – 3.ciklus
00:00
Dok je sveta i veka: Braća Bajić. 1.deo ,r.
01:00
Pesma mog života ,r.
02:00
Folk majstori ,r.
02:55
Mali koncert ,r.
03:15
Zlatni glasovi Radio Beograda: Vera Ivković ,r.
04:20
60 narodnih pesama, kolaž ,r.
05:00
Pevajte moje pesme ,r.
05:45
Šljivik – 3.ciklus ,r.