RTS Kolo: Programska šema - sreda, 28. apr 2021

06:00
Od srca srcu ,r.
07:00
Igrale se delije: KUD ''Vuk Stefanović Karadžić'' ,r.
07:55
Pevajte moje pesme: Novica Negovanović ,r.
08:55
Darovnica, koncert ,r.
10:30
Pesmom da ti kažem ,r.
11:00
Koncert za toranj, koncert ,r.
12:00
Od srca srcu ,r.
13:00
Igrale se delije: KUD ''Vuk Stefanović Karadžić'' ,r.
13:55
Pevajte moje pesme: Novica Negovanović ,r.
14:55
Darovnica, koncert ,r.
16:30
Pesmom da ti kažem ,r.
17:00
Koncert za toranj, koncert ,r.
18:30
Na vašaru
19:45
Mali koncert
20:55
Zabrujite zvuci miloglasni
21:45
Muzikom za mir, koncert
00:00
Siluete: Poselo kod Krnjevca ,r.
00:30
Na vašaru ,r.
01:00
Igrale se delije: Ansambl ''Smilje'' ,r.
01:45
Mali koncert ,r.
02:00
Harmoniko moja ,r.
02:30
Igraj, zaigraj – Tanec i Kolo ,r.
02:55
Zabrujite zvuci miloglasni ,r.
03:45
Muzikom za mir, koncert ,r.
04:25
U gostima kod... ,r.
05:05
Tamburica Fest 2008. ,r.