RTS Kolo: Programska šema - sreda, 07. feb 2018

06:00
Dobra stara vremena, r.
06:35
Srcem srcu, r.
07:00
Sviraj ono naše, r.
07:55
Poster Jasne Kočijašević, r.
08:25
Pesma mog života, r.
09:20
Koreni za hram, r.
09:50
Šljivik – majstori pevači, r.
10:20
50 godina romantike, r.
11:00
Sabor narodne muzike, r.
11:30
Kad zapevam ja 'vako malena, r.
12:00
Dobra stara vremena, r.
12:35
Srcem srcu, r.
13:00
Sviraj ono naše, r.
13:55
Poster Jasne Kočijašević, r.
14:25
Pesma mog života, r.
15:20
Koreni za hram, r.
15:50
Šljivik – majstori pevači, r.
16:20
50 godina romantike, r.
17:00
Sabor narodne muzike, r.
17:30
Kad zapevam ja 'vako malena, r.
18:00
Dobra stara vremena
18:40
Srcem srcu
19:10
Sviraj ono naše
20:10
Pesma mog života
21:00
Koncert Merime Njegomir
22:00
Večernji zvon
23:00
Sabor narodne muzike
23:30
Pesma nas je održala, njojzi hvala
00:00
Dobra stara vremena, r.
00:40
Srcem srcu, r.
01:10
Sviraj ono naše, r.
02:10
Pesma mog života, r.
03:00
Koncert Merime Njegomir, r.
04:00
Večernji zvon, r.
05:00
Sabor narodne muzike, r.
05:30
Pesma nas je održala, njojzi hvala, r.