RTS Kolo: Programska šema - sreda, 15. maj 2019

06:00
U narodnom ritmu, r.
06:25
Pesme smo pevali stare, r.
06:55
Sviraj ono naše, r.
07:50
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
09:00
Koncert za toranj, r.
10:00
Mali koncert, r.
10:15
Koncert Šabana Bajramovića, r.
11:10
Šljivik, r.
12:00
U narodnom ritmu, r.
12:25
Pesme smo pevali stare, r.
12:55
Sviraj ono naše, r.
13:50
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
15:00
Koncert za toranj, r.
16:00
Mali koncert, r.
16:15
Koncert Šabana Bajramovića, r.
17:10
Šljivik, r.
18:00
Poselo u predvečerje
18:40
Poster Gordane Stojićević
19:10
Sviraj ono naše
20:10
Pozdrav iz Jugoslavije
22:25
Mali koncert
22:35
Zlatna frula srpskog Balkana
23:10
Šljivik
00:00
Poselo u predvečerje, r.
00:40
Poster Gordane Stojićević, r.
01:10
Sviraj ono naše, r.
02:10
Pozdrav iz Jugoslavije, r.
03:00
Mistika prostora, r.
04:25
Mali koncert, r.
04:35
Zlatna frula srpskog Balkana, r.
05:10
Šljivik, r.