RTS Kolo: Programska šema - utorak, 21. maj 2019

06:00
Maksa gajdaš, r.
06:30
Šou Marinka Rokvića, r.
07:20
RTS Karavan, r.
08:05
U gostima kod..., r.
08:35
Koncert Zvonka Bogdana, r.
09:05
JEKA, r.
09:45
Sećanje na velikane, r.
11:05
Samo jednom srce ludi, r.
11:10
Šljivik, r.
12:00
Maksa gajdaš, r.
12:30
Šou Marinka Rokvića, r.
13:20
RTS Karavan, r.
14:05
U gostima kod..., r.
14:35
Koncert Zvonka Bogdana, r.
15:05
JEKA, r.
15:45
Sećanje na velikane, r.
17:05
Samo jednom srce ludi, r.
17:10
Šljivik, r.
18:00
I dođe tzv. jesen
18:45
Frulaši, frulaši
18:57
Gde si, da si moj golube
19:00
RTS Karavan
19:50
Igrale se delije
20:40
Darovnica
22:36
Srce je moje violina
22:40
Poster Mome Stanojevića
23:10
Šljivik
23:57
Na uskrs sam se rodila
00:00
I dođe tzv. jesen, r.
00:45
Frulaši, frulaši, r.
00:57
Gde si, da si moj golube, r.
01:00
RTS Karavan, r.
01:50
Igrale se delije, r.
02:40
Darovnica, r.
04:36
Srce je moje violina, r.
04:40
Poster Mome Stanojevića, r.
05:10
Šljivik, r.
05:57
Na uskrs sam se rodila, r.