RTS Drama: Programska šema - sreda, 14. apr 2021

06:00
Bila jednom jedna zemlja, 4-6 ,r.
12
06:54
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov ,r.
06:58
Jutro će promeniti sve, 24. i 25. spojene ,r.
12
07:45
Vojna akademija, 17. ep. ,r.
12
08:43
Ubice mog oca, 1-10 ,r.
12
09:41
Čizmaši, 7-12 ,r.
12
10:35
TV teatar – Silvija ,r.
12:00
Bila jednom jedna zemlja, 4-6 ,r.
12
12:54
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov ,r.
12:58
Jutro će promeniti sve, 24. i 25. spojene ,r.
12
13:45
Vojna akademija, 17. ep. ,r.
12
14:43
Ubice mog oca, 1-10 ,r.
12
15:41
Čizmaši, 7-12 ,r.
12
16:35
TV teatar – Silvija ,r.
21:40
12
22:31
Moj lični pečat – Bilja Krstić
00:00
Bila jednom jedna zemlja, 5-6 ,r.
12
00:55
Moj lični pečat – Isidora Žebeljan ,r.
01:00
Jutro će promeniti sve, 26. i 27. spojene ,r.
12
01:48
Vojna akademija, 18. ep. ,r.
12
02:40
Moj lični pečat – Nada Pavlović ,r.
02:44
Ubice mog oca, 2-10 ,r.
12
03:40
Čizmaši, 8-12 ,r.
12
04:31
Moj lični pečat – Bilja Krstić ,r.
04:35
TV teatar – Mleko ,r.