RTS Drama: Programska šema - sreda, 01. maj 2019

06:00
Čekaonica, TV teatar, r.
07:35
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
07:39
Ono kao ljubav, 11-20, r.
12
08:23
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
08:28
Ko je kod Koje, 7-12, r.
12
09:30
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
09:34
Čizmaši, 6-12, r.
12
10:30
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
10:34
Jagodići, 10-12, r.
12
11:30
Drugi vek – Ištvan Sabo, r.
12:00
Čekaonica, TV teatar, r.
13:35
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
13:39
Ono kao ljubav, 11-20, r.
12
14:23
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
14:28
Ko je kod Koje, 7-12, r.
12
15:30
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
15:34
Čizmaši, 6-12, r.
12
16:30
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
16:34
Jagodići, 10-12, r.
12
17:30
Drugi vek – Ištvan Sabo, r.
18:00
Srpska trilogija, TV teatar
19:39
Moj lični pečat – Čedomir Vasić
19:44
Ono kao ljubav, 12-20
12
20:25
Ko je kod Koje, 8-12
12
21:29
Moj lični pečat – Dušan Kovačević
21:33
Čizmaši, 7-12
12
22:25
Moj lični pečat – Bilja Krstić
22:29
Jagodići, 11-12
12
23:23
Drugi vek – Andrej Zvjaginjcev
00:00
Srpska trilogija, TV teatar, r.
01:39
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
01:44
Ono kao ljubav, 12-20, r.
12
02:25
Ko je kod Koje, 8-12, r.
12
03:29
Moj lični pečat – Dušan Kovačević, r.
03:33
Čizmaši, 7-12, r.
12
04:25
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
04:29
Jagodići, 11-12, r.
12
05:23
Drugi vek – Andrej Zvjaginjcev, r.